Kielellinen erityisvaikeus ja kielioppirakenteiden tunnistaminen : Kokeellinen tutkimus kuultujen kielellisten rakenteiden ymmärtämisestä 19-20 -vuotiailla nuorilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191137
Title: Kielellinen erityisvaikeus ja kielioppirakenteiden tunnistaminen : Kokeellinen tutkimus kuultujen kielellisten rakenteiden ymmärtämisestä 19-20 -vuotiailla nuorilla
Author: Surakka, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191137
http://hdl.handle.net/10138/154726
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Target. There are currently few tools to evaluate young adults' linguistic abilities in the Finnish language. Previous studies have shown that nonword repetition, sentence repetition and grammaticality judgment are typically weak functions in language impairment in some languages. The aim of this study was to create a tool for evaluating grammaticality judgment and pilot that tool. The assessment tool developed here is based on Poll, Betz and Miller's (2010) study on identification of clinical markers of specific language impairment (SLI) in English-speaking adults. In addition, the studies of grammatical difficulties by Finnish-speaking children with specific language impairment were also considered when developing the new tool. Methods. Six young adults with the history of SLI and six young adults with typical language development, matched as closely as possible with the SLI persons, participated in this study. Participants were 19;2-20;8 years of age. This study started with creation of the new assessment tool. Data were then collected using the assessment tool. Altogether 108 sentences were created to evaluate grammaticality judgment. Out of these 50 sentences were translated from the study of English-speaking young adults, 48 sentences were created based on the studies of Finnish-speaking children having SLI and the remaining 10 sentences were training items. Participants listened to sentences and were asked to judge their grammaticality and by indicating whether the sentence was right or wrong. Data were analyzed mainly quantitatively due to the relatively small number of participants. Results and conclusions. The participants with SLI made more errors in this test than did their peers with typical language. However, the result was not found statistically significant. Participants with SLI also used more time running the test than their counterparts. SLI participants made most of the errors in sentences, which included accusative case or tense inflection. The results are similar to the study on English-speaking young adults. Therefore, examination on a larger test group is needed in the future.Tavoitteet. Välineitä nuorten kielelliseen arviointiin on toistaiseksi suomen kielellä vähän. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet epäsanojen toiston, lauseiden toiston ja kieliopillisuuden tunnistamisen olevan tyypillisesti heikkoja toimintoja kielellisessä erityisvaikeudessa (specific language impairment, SLI) joissakin kielissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä suomenkielinen väline kieliopillisuuden tunnistamiseen ja pilotoida sen käyttöä. Arviointivälineen tekeminen pohjautui Pollin, Betzin ja Millerin (2010) tutkimukseen englanninkielisillä nuorilla. Edellä mainitun tutkimuksen lisäksi arviointivälineen tekemisessä otettiin huomioon tutkimustieto suomenkielisten SLI-lasten kieliopillisista vaikeuksista. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kuusi SLI-nuorta ja kuusi mahdollisimman tarkasti SLI-nuoriin kaltaistettua verrokkia. Tutkittavat olivat iältään 19;2-20;8. Tutkimuksessa tehtiin ensin kieliopillisuuden arviointiin väline, jonka avulla aineisto kerättiin. Kuuntelukoe sisälsi 108 lausetta, joilla arvioitiin kieliopillisuuden tunnistamista. 50 lausetta suomennettiin englanninkielisestä tutkimuksesta, 48 lauseen rakenteet olivat niitä, jotka ovat osoittautuneet vaikeiksi suomenkielisillä SLI-lapsilla, ja 10 lausetta olivat harjoituslauseita. Tutkittavat kuulivat lauseet yksitellen, ja heidän tuli arvioida lauseiden kieliopillisuuden oikeellisuutta. Aineistoa analysoitiin lähinnä kvalitatiivisesti, koska tutkittavia oli vähän (N=12). Tulokset ja johtopäätökset. SLI-nuoret suoriutuivat verrokkeja heikommin kuuntelukokeesta, vaikka ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi SLI-nuoret käyttivät enemmän aikaa kokeen suorittamiseen kuin verrokit. SLI-nuoret tekivät eniten virheitä lauseissa, jotka sisälsivät akkusatiivitaivutuksen tai aikamuotoon liittyvän taivutuksen. Tulokset ovat samansuuntaisia englanninkielisen tutkimuksen kanssa, joten jatkotutkimusta suuremmalla tutkimusjoukolla tarvitaan.
Subject: kielellinen erityisvaikeus
kieliopillisuuden tunnistaminen
tunnuspiirre
nuori


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Susanna_Surakka_pg_2015.pdf 888.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record