Lievästi ennenaikaisen syntymän yhteys psykiatriseen oireiluun nuorilla aikuisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191252
Title: Lievästi ennenaikaisen syntymän yhteys psykiatriseen oireiluun nuorilla aikuisilla
Author: Havusalmi, Miia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191252
http://hdl.handle.net/10138/154887
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Introduction. Preterm birth (< 37 weeks of gestation) has been associated with increased health risks in infants, with increasing morbidity for shorter gestation times. However, recently more attention has been brought to the fact that even late preterm birth (34 – 36 weeks of gestation) significantly increases the risk of morbidity and need for hospitalization. Risks are elevated in infants who are also born small for gestational age. Late preterm birth has been associated with neuromotor and cognitive developmental delays and psychiatric symptoms in childhood. Adults born late preterm have been found to have reached lower levels of educational attainment and lower income. Some studies have associated late preterm birth with diagnoses of psychiatric disorders in adulthood. This study examines whether late preterm birth is also associated with self-assessed psychiatric symptoms in adulthood. The study also examines whether the participant's gender or birth weight relative to length of gestation is a moderating factor for this association. Methods. The participants of this study are a part of the Arvo Ylppö Longitudinal Study follow-up cohort, which consists of children born in 1985-86 in maternal hospitals in the district of Uusimaa, Finland. The psychiatric symptoms of the participants were measured at approximately the age of 25 years. Measurement of symptoms was conducted with the Adult Self Report –questionnaire. The association between late preterm birth and psychiatric symptoms was examined with linear regression models. Results and discussion. Late preterm birth was not associated with increased psychiatric symptoms in adulthood. The gender or relative birth weight of participants was not a moderating factor for this association. The results highlight the need to determine the specific risk factors that have contributed to the previously discovered associations between late preterm birth and adverse outcomes. This could help further determine the groups of individuals in risk for psychiatric symptoms.Tavoitteet. Ennenaikaisen syntymän (< 37 raskausviikkoa) on havaittu olevan huomattava riski lapsen hyvinvoinnille, ja riskit ovat sitä suurempia, mitä aikaisemmin lapsi syntyy. Viime vuosina on kuitenkin kiinnitetty enemmän huomiota siihen, että myös lievästi ennenaikainen syntymä (34 – 36 raskausviikkoa) lisää riskiä vakaviin terveysongelmiin. Riskit korostuvat niillä lapsilla, jotka syntyvät lisäksi raskauden kestoon nähden pienipainoisina. Lievästi ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on havaittu muun muassa tavanomaista enemmän neuromotorisen ja kognitiivisen kehityksen viivästymiä sekä psykiatrisia oireita. Aikuisiällä lievästi ennenaikaisen syntymän on havaittu olevan yhteydessä matalamman koulutusasteen ja tulotason saavuttamiseen. Lievästi ennenaikaisena syntyneillä aikuisilla on joissain tutkimuksissa havaittu olevan myös tavanomaista enemmän psykiatrisia diagnooseja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, onko lievästi ennenaikaisena syntyneillä aikuisilla täysaikaisena syntyneisiin verrattuna enemmän itsearvioitua psykiatrista oireilua. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, vaikuttaako lievän ennenaikaisuuden ja psykiatrisen oireilun väliseen yhteyteen tutkittavien sukupuoli tai suhteellinen syntymäpaino raskauden kestoon nähden. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto oli osa Arvo Ylppö –seurantatutkimuksen kohorttia, johon kuului Uudenmaan synnytyssairaaloissa vuosina 1985-86 syntyneitä lapsia. Tutkittavia oli 836, ja heistä 120 olivat lievästi ennenaikaisena syntyneitä. Tutkittavien psykiatrista oireilua noin 25 vuoden iässä tarkasteltiin Adult Self Report –itsearviointilomakkeella. Lievän ennenaikaisuuden yhteyttä psykiatriseen oireiluun tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Lievästi ennenaikainen syntymä ei ollut yhteydessä lisääntyneeseen psykiatriseen oireiluun aikuisiällä. Sukupuoli tai raskauden kestoon suhteutettu syntymäpaino eivät vaikuttaneet yhteyteen. Vastaisuudessa olisi mielekästä tutkia, vaikuttavatko lievästi ennenaikaisen syntymän taustalla olevat syyt niihin seurauksiin, joita ennenaikaisella syntymällä on havaittu olevan hyvinvoinnille. Tämä saattaisi auttaa tunnistamaan ne riskiryhmät, jotka ovat muita alttiimpia psykiatriselle oireilulle.
Subject: adult self report
ennenaikainen synnytys
psykiatrinen oireilu
seurantatutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record