Liikunnan opetussuunnitelma opetussuunnitelmauudistuksen pyörteessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191157
Title: Liikunnan opetussuunnitelma opetussuunnitelmauudistuksen pyörteessä
Author: Linkama, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191157
http://hdl.handle.net/10138/154899
Thesis level: master's thesis
Abstract: The objective of my master's thesis was to find out how much the Finnish national core curriculum of physical education changes due to the curriculum reform. In the theoretical part of my study I presented a curriculum theory using the Curriculum and Lehrplan models as well as different didactic models designed to structure the curriculum. Additionally I considered relevance of the curriculum relative to school teaching. I also highlighted different perspectives regarding the curriculum reform and introduced the current national core curriculum of physical education. My research problems were specified as how the new curriculum is reformed as compared to the national core curriculum of 2004 and what kind of feedback the draft of the basics of the new curriculum has received during the consultation period. The material of my study consisted of the Finnish national core curriculum of physical education for basic education (2004) and the draft of the basics of the new curriculum for basic education. My study was a case study analyzing the changes of the above mentioned curricula of physical education from a comparative point of view. The analysis of the material was conducted using content analysis and concept maps. The main conclusions of my study were that the national curriculum of physical education will be changing considerably when compared to the current curriculum. In the national curriculum of physical education changes were especially connected to evaluation. Also, objectives and content were altered. The new curriculum of physical education was mostly given positive feedback. As a result of the curriculum reform, physical education becomes more comprehensive subject of wellbeing so that physical education in schools can respond to the needs and demands of the changing society.Tutkimukseni tarkoituksena oli saada selville, missä määrin valtakunnallinen liikunnan opetussuunnitelma tulee muuttumaan opetussuunnitelmauudistuksessa. Tutkimukseni teoriaosan muodosti opetussuunnitelmateoria, jossa esittelin opetussuunnitelman didaktista taustaa Lehrplan- ja Curriculum-mallien avulla. Tutkimukseni teoriaosassa esittelin myös erilaisia opetussuunnitelman didaktisia malleja opetussuunnitelman jäsentämiseen sekä pohdin opetussuunnitelman merkitystä opetustyön kannalta. Toin esille myös opetussuunnitelman uudistamiseen liittyviä näkökulmia sekä avasin voimassa olevaa liikunnan opetussuunnitelmaa. Tutkimusongelmani olivat tarkasti määriteltyinä, millä tavoin liikunnan uusi opetussuunnitelma uudistuu verrattuna vuoden 2004 liikunnan opetussuunnitelmaan ja minkälaista palautetta uuden liikunnan opetussuunnitelman perusteluonnos on saanut kommentointikierroksella. Tutkimukseni aineiston muodostivat voimassa oleva valtakunnallinen perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelma (2004) sekä uuden perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelman perusteluonnos. Tutkimukseni oli tapaustutkimus, jossa vertailevalla otteella tarkastelin edellä mainittujen liikunnan opetussuunnitelmien välisiä muutoksia. Aineiston analysointi tapahtui sisällönanalyysin avulla sekä käyttämällä käsitekarttoja. Tutkimukseni päätuloksena oli huomata liikunnan opetussuunnitelman muuttuvan merkittävällä tavalla vielä tällä hetkellä voimassa olevaan liikunnan opetussuunnitelmaan. Liikunnan opetussuunnitelmassa muutoksia tuli erityisesti arviointiin. Myös tavoitteet ja sisällöt kokivat muutoksia. Liikunnan uusi opetussuunnitelma sai pääsääntöisesti positiivista palautetta. Liikunta tulee muuttumaan koulussa kokonaisvaltaisemmaksi hyvinvointioppiaineeksi. Näin koululiikunta pyrkii vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin ja tarpeisiin.
Subject: opetussuunnitelmateoria
valtakunnallinen liikunnan opetussuunnitelma
opetussuunnitelmauudistus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record