"Kaikki naiset onneksi tietävät, että hyvässä seurassa herkut eivät lihota" : laadullinen tutkimus naisten perjantaiherkuttelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191114
Title: "Kaikki naiset onneksi tietävät, että hyvässä seurassa herkut eivät lihota" : laadullinen tutkimus naisten perjantaiherkuttelusta
Author: Juva, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191114
http://hdl.handle.net/10138/154905
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The concern of healthiness reflects the Western idea of food and today's eating habits. Especially women have shown to be the pioneers of a healthy diet. The ideals of eating properly are also gendered. Women are assumed to eat less than men. In Finland, the nutritional recommendations for how to eat properly have excisted for many decades. However, recommendations for a healthy diet are not always followed. Food is not only a daily necessity but it is also a source of pleasure. People enjoy food and they want to bring joy to themselves and to their close ones with it. On weekends there is often more time to cook and enjoy food. The aim of this study is to find out which factors affect women's pleasure eating and how women take and describe this kind of eating. Furthermore, this study aims to find out what kinds of delicacies women enjoy during their Friday nights. The data for this study is from the Finnish Literature Society's Folklore archives Ruokapäiväkirjakeruu Mitä söin tänään? 12 April 2013. The method of this study is qualitative, and the method of analysis is data-driven content analysis. The basis for this study is oral history, and the texts written by women represent narrative style. 42 women from the data form the research group for this study. (n=42) The study showed that the women's perceptions of pleasure eating were contradictory. Pleasure eating was seen as the counterbalance of normal food and it was generally considered unhealthy. Pleasure eating was perceived more positively when the person's diet in general was healthy. On Fridays pleasure eating was more allowed than on other weekdays. Out of all the delicacies the women were eating, chocolate and cheeses were the most popular. Overall the women tried to follow a healthy diet despite the pleasure eating.Länsimaista ruokakäsitystä ja nykyistä syömistä kuvastaa huoli terveellisyydestä. Etenkin naiset ovat niitä, jotka ovat historian kuluessa näyttäytyneet perheen edelläkävijöinä terveellisen ruokavalion noudattamisessa. Ihanteet oikein syömisestä ovat myös sukupuolitettuja, naisten oletetaan syövän kevyesti kun taas miesten raskaasti. Suomalaisten ravitsemustottumuksia on pyritty ohjaamaan oikeaksi katsottuun suuntaan jo monien vuosikymmenien ajan. Tästä huolimatta terveelliseen ravitsemukseen kehottavia suosituksia ei kuitenkaan aina noudateta. Ruoka ei ole ainoastaan päivittäistä välttämätöntä ravintoa vaan se voi olla myös nautinnon lähde. Ruoalla herkutellaan ja sillä halutaan kokonaisvaltaisesti tuottaa iloa itselle ja läheisille. Viikonloppuisin ruokailuun panostetaan usein enemmän ja ruoasta on aikaa nauttia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat naisten herkuttelun taustalla ja miten naiset suhtautuvat ja kuvailevat herkuttelua. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millä ruoilla naiset nautiskelevat perjantai-iltansa aikana. Tutkimuksen aineistona toimii Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston aineisto Ruokapäiväkirjakeruu Mitä söin tänään? 12.4.2013. Tutkimusmetodi on laadullinen ja aineiston analyysimenetelmänä toimii aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen pohjana on muistitieto ja naisten kirjoittamat tekstit edustavat narratiivista kerrontaa. Tutkimusjoukoksi valikoitui aineistosta 42 naisten kirjoitusta (n=42). Tutkimus osoitti, että naiset suhtautuvat herkutteluun hyvin ristiriitaisesti. Herkuttelu koettiin normaalin ruoan vastapainoksi ja sitä pidettiin epäterveellisenä. Nautintoon suhtauduttiin sallivammin silloin, kun muu ruokavalio oli terveellistä. Perjantaina sallittiin herkuttelua enemmän kuin jonain toisena arkipäivänä. Naisten syömistä herkuista suklaa ja juustot nousivat suosituimmiksi nautintoaineiksi. Naiset tavoittelevat kokonaisvaltaisesti terveellistä ruokavaliota herkuttelusta huolimatta.
Subject: eating
pleasure eating
women
oral history
syöminen
herkuttelu
naiset
muistitieto
SKS KRA Ruokapäivä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record