Miesten ja naisten väliset erot työtyytyväisyyden siirtymisessä sukupolvelta toiselle : pitkittäistutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191249
Title: Miesten ja naisten väliset erot työtyytyväisyyden siirtymisessä sukupolvelta toiselle : pitkittäistutkimus
Author: Svensk, Arto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191249
http://hdl.handle.net/10138/154936
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Job satisfaction has proven to be in connection to well-being at work. It also enhances organizational success and promotes willingness to work longer before retiring. Research suggest that, not only work conditions, but also individual variables, such as structural and psychological factors, are important determinants of job satisfaction. Studies indicate that job-satisfaction, as well as general life-satisfaction, are partly heritable. The purpose of this study was to research intergenerational transmission of job-satisfaction. There are no previous studies on the subject. The second aim was to find out if gender has moderating effect in this transition process. It was hypothesized that job-satisfaction is transmitted intergenerationally and gender plays moderating role, so that transmission is stronger among women. Additionally, it was hypothesized that maternal effect is stronger than paternal, among both men and women. The respondents (n=1341, mean age 37,2 years, 56 % women) were men and women who participated in The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (LASERI). This study covers working people of Finland within six cohorts of 30 – 45 years old. Job satisfaction was measured as general job-satisfaction using a single question with 5 point scale. Parental job-satisfaction was measured in 1983 and the respondents in 2007. The results showed that there is a connection between job-satisfaction between generations. However, this connection was significant only among women. Furthermore, job-satisfaction of mothers effect to job-satisfaction of their daughters but not son's job-satisfaction. The results remained even after controlling respondents' age and education and parents' education. The results give new insight backgrounds of job-satisfaction. The study brings new insight about intergenerational transition of job-satisfaction and the results can benefit planning and advisory work as well as in clinical practice in order to enhance job-satisfaction and well-being at work.Työtyytyväisyys lisää työhyvinvointia ja organisaation menestymistä sekä edistää halua pysyä työuralla pidempään. On havaittu, että siihen vaikuttavat työolojen lisäksi myös yksilölliset seikat. Näiden rakenteellisten ja psykologisten tekijöiden on havaittu olevan perinnöllisiä ja tutkimukset ovat osoittaneet, että myös yleinen tyytyväisyys elämään ja työtyytyväisyys ovat ainakin osittain perinnöllisiä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää työtyytyväisyyden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Aiempia tutkimuksia kyseisestä aiheesta ei ole tehty. Tutkimuksen tarkasteltiin myös sitä, että siirtyykö työtyytyväisyys eri tavalla naisilla ja miehillä. Hypoteesina oli, että työtyytyväisyys siirtyy sukupolvelta toiselle ja että tämä siirtyminen on voimakkaampaa naisilla. Lisäksi oletetaan, että äidin vaikutus molempiin lapsiinsa on isää voimakkaampi. Tutkittavat (n=1341, iän keskiavo 37,2 vuotta, 56 % naisia) olivat Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI) – projektiin osallistuneita suomalaisia miehiä ja naisia. Tässä ikäluokkiensa työssäkäyvää väestöä edustavassa pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin vuonna 1983 mitatun vanhempien työtyytyväisyyden yhteyttä vuonna 2007 mitattuun tutkittavien työtyytyväisyyteen. Tämä mitattiin kokonaistyötyytyväisyytenä yhdellä 5-portaiseen vastasasteikkoon perustuvalla kysymyksellä. Tulokset osoittivat, että eri sukupolvien työtyytyväisyydessä oli yhteys ja tämä yhteys oli merkitsevä vain tytöillä. Lisäksi äidin työtyytyväisyyden vaikutus oli suurempi kuin isän työtyytyväisyyden vaikutus molempien sukupuolten kohdalla. Tulokset pysyivät samoina kun tutkittavien iän, koulutuksen pituuden sekä vanhempien koulutuksen pituuden vaikutukset kontrolloitiin. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa osoitetaan, että työtyytyväisyys siirtyy sukupolvelta toiselle. Täten työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia voidaan edistää ottamalla tämä huomioon suunnittelu-, neuvonta- ja asiakastyössä.
Subject: työtyytyväisyys
sukupolvelta toiselle siirtyminen
sukupuolten erot
pitkittäistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record