Steiner-koulun 6. ja 9. luokkalaisten onnellisuus ja kouluun liittyvä onnellisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191154
Title: Steiner-koulun 6. ja 9. luokkalaisten onnellisuus ja kouluun liittyvä onnellisuus
Author: Mikkola, Ann-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191154
http://hdl.handle.net/10138/154942
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Previous studies have reported that children are globally very happy. Happiness studies with Finnish students have shown that Finnish children are also very happy but their happiness and school related happiness decrease during secondary school. The purpose of this study is to explore happiness and school related happiness among sixth and ninth graders in Steiner school. Secondly, the purpose is to explore which factors would increase students' happiness in their opinions. Furthermore the purpose is to explore if the level of happiness among ninth graders changes after sixth grade. The hypothesis of this study is that Steiner school students are happier due the conception of human in Steiner school, Steiner pedagogy and the model of comprehensive school that has less pressure in school transitions than in compulsory school. Steiner pedagogy is alternative pedagogy which interests a student of special pedagogy. In this study happiness and school related happiness were measured among 282 students from six different Steiner schools. There were 142 sixth graders and 138 ninth graders who answered the questionnaire. Students filled out the questionnaire which included the Subjective Happiness Scale and the Finnish version of the School Children's Happiness Inventory. In addition, students chose the factors that would increase their happiness. Ninth graders were also asked if the level of their happiness had changed after sixth grade and what they think the reasons for the change might be. The quantitative material was analyzed with SPSS-program and open answers were organized with qualitative methods. Sixth and ninth graders in Steiner school were less happy than in previous happiness studies but their school related happiness was on about the same level than in previous studies. The students' happiness and school related happiness decreased during secondary school. In the ninth grade, the girls' happiness was on a lower level than the boys'. The factors that increased happiness differed little among sixth and ninth graders and also among boys and girls. The factors that the girls consider to influence their happiness might tell us something about their lower happinessAiempien tutkimusten mukaan lapset ja nuoret ovat yleisesti hyvin onnellisia. Onnellisuuteen liittyvät tutkimukset suomalaisilla peruskoululaisilla ovat osoittaneet, että myös suomalaiset lapset ja nuoret ovat hyvin onnellisia, mutta heidän onnellisuutensa ja kouluun liittyvä onnellisuutensa laskevat yläkoulun aikana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Steiner-koulun 6. ja 9. luokkalaisten onnellisuutta ja kouluun liittyvää onnellisuutta. Toiseksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät oppilaiden mielestä lisäisivät heidän onnellisuuttaan. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko yhdeksäsluokkalaisten onnellisuus muuttunut kuudennen luokan jälkeen. Tutkimuksen hypoteesi on, että steinerkoululaiset olisivat onnellisempia, johtuen Steiner-koulun ihmiskäsityksestä, steinerpedagogiikasta ja yhtenäiskoulumallista, jossa koulun siirtymävaiheisiin liittyviä paineita ei ole niin paljon kuin peruskoulussa. Steinerkoululaiset valittiin tutkimukseen, koska steinerpedagogiikka on vaihtoehtopedagogiikkaa ja kiinnostaa siitä syystä erityispedagogiikan opiskelijaa. Tutkimukseen vastasi 280 oppilasta kuudesta eri Steiner-koulusta. Vastaajina oli 142 kuudesluokkalaista ja 138 yhdeksäsluokkalaista. Kyselylomake sisälsi subjektiivisen onnellisuuden mittarin ja suomalaisen version kouluonnellisuuden mittarista. Kyselylomakkeessa oppilaat saivat valita onnellisuuttaan lisääviä tekijöitä. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisilta kysyttiin viimeistä lukuaineiden keskiarvoa ja oliko heidän onnellisuutensa muuttunut kuudennen luokan jälkeen ja mistä he arvelivat sen johtuvan. Määrällistä aineistoa analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja avoimia vastauksia ryhmiteltiin laadullisesti. Steiner-koulun 6. ja 9. luokkalaiset näyttivät olevan vähemmän onnellisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta heidän kouluun liittyvä onnellisuutensa oli suunnilleen samalla tasolla. Steiner-koulun oppilaiden onnellisuus ja kouluun liittyvä onnellisuus laskivat yläkoulun aikana. Steiner-koulun yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kouluun liittyvä onnellisuus oli alhaisempi kuin yhdeksäsluokkalaisten poikien kouluun liittyvä onnellisuus. Onnellisuuden lisääjät poikkesivat jonkun verran toisistaan sekä 6. ja 9. luokkalaisten välillä että poikien ja tyttöjen välillä. Steiner-koulun tyttöjen valitsemat onnellisuuden lisääjät saattavat kertoa jotain heidän alhaisemmasta onnellisuudestaan.
Subject: onnellisuus
kouluun liittyvä onnellisuus
steinerpedagogiikka
koulun siirtymävaiheet
happiness
school related happiness
Steiner pedagogy
school transitions


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record