Ruotsinkielisten ja suomenkielisten päiväkotiryhmien laatuerot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191228
Title: Ruotsinkielisten ja suomenkielisten päiväkotiryhmien laatuerot
Author: Mäkinen, Ida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191228
http://hdl.handle.net/10138/154946
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The goal of the research is to open the differences between Swedish speaking and Finnish speaking kindergartengroups and their quality. The aim of the study is to find out whether there are differences in Swedish speaking and Finnish speaking kindergarten groups. Previous studies have shown that learning environments affect on the child's motivation, the way the child commits to the task and the child's performance. The quality of the classroom environment also affects on the child's well-being and development. Data and methods. A quantitative study consisted of Swedish speaking kindergarten groups (N=48) and Finnish speaking kindergarten groups (N=38). The survey consisted of respondents from Finland (N=86). The analysis was done with the SPSS-software and included examination of t-tests. The results were compared between language groups. The results and discussion. The learning environments were of better quality in Finnish speaking kindergartens. The arrangements of the environment had more quality in Finnish speaking kindergartens. The differences between Finnish speaking and Swedish speaking kindergartens were statistically significant (p<.03). Differences between Finnish speaking and Swedish speaking kindergartens were statistically significant (p<.00) in activity and transitions. Finnish speaking kindergartens also had better quality in classroom activities (p<.00). Finnish speaking kindergartens exceeded the Swedish speaking kindergartens in instructing the child's behavior (p<.00). The early childhood care takers ways to plan the work was also of better quality in Finnish speaking kindergartens as opposed to Swedish speaking kindergartens. The results were statistically significant (p<.04) The need of more research is obvious, because of the lack of studies about Swedish speaking early childhood education. The results also raised some ideas for further study, for example a study about the administrative differences between Finnish speaking and Swedish speaking early childhood education.Tavoitteet. Tutkimuksessa selvitetään oppimisympäristöjen laatueroja ruotsinkielisissä ja suomenkielisissä päiväkotiryhmissä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että oppimisympäristöillä on suuri vaikutus muun muassa lapsen motivaatioon, sitoutumiseen ja suorituksiin. Lisäksi laadukas oppimisympäristö vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistuivat kaikki Helsingin kunnalliset ruotsinkieliset päiväkodit, joissa oli 3-6 – vuotiaita lapsia. Verrokkiaineiston muodostivat kunnalliset eteläsuomalaiset suomenkieliset päiväkodit, joissa oli vastaavan ikäisiä lapsia. Ruotsinkielisiä ryhmiä tutkimukseen osallistui 48 ja suomenkielisiä 38. Tutkimuksessa käytettiin Strain & Josephin 2004 kehittämää LEANS-arviointilomaketta (Learning Environment Assesment). Ruotsinkielisten päiväkotien arvioinnit tehtiin 2012-2013 aikana ja arvioitsijoina toimivat erityislastentarhanopettajat ja niin kutsutut kielen tukemisen opettajat. Tulokset ja johtopäätökset. Suomenkielisten päiväkotien oppimisympäristöt olivat laadukkaampia kuin ruotsinkieliset. Tilajärjestelyt olivat suomenkielisissä päiväkodeissa ruotsinkielisiä päiväkoteja laadukkaammat. Erot suomenkielisten ja ruotsinkielisten päiväkotien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p<.03). Toiminta ja siirtymätilanteiden osalta erot suomenkielisten suomenkielisten ja ruotsinkielisten päiväkotien välillä olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<.00). Suomenkieliset päiväkodit olivat laadukkaampia myös ryhmätilan toimintojen suhteen (p<.00). Erot olivat näin ollen tilastollisesti erittäin merkitseviä. Suomenkieliset päiväkodit päihittävät ruotsinkieliset myös lapsen käyttäytymisen ohjaamisessa (p<.00). Myös tiimin työskentelyn suunnittelu oli suomenkielisissä päiväkodeissa laadukkaampaa kuin ruotsinkielisissä päiväkodeissa. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<.04). Koska ruotsinkielistä päivähoitoa on tutkittu vähän, olisi jatkotutkimukselle laajemmassakin mittakaavassa tarvetta. Oppimisympäristön laatuerojen suhteen jatkotutkimusta olisi syytä tehdä syiden selvittämiseksi. Lisäksi jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä varhaiskasvatuksen hallinnollisten erojen vaikutuksista.
Subject: Swedish
Finnish
kindergarten group
quality
ruotsinkielinen
suomenkielinen
päiväkotiryhmä
laatu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record