Monialaisen käsityöläisen taito ja ammatinvalinta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221265
Title: Monialaisen käsityöläisen taito ja ammatinvalinta
Alternative title: Skills of a multi domain artisan and vocational selection
Author: Sinivuori, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221265
http://hdl.handle.net/10138/154999
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida monialaisen käsityöläisen ammattitaitoja ja taitojen yhtäläisyyttä ammattien välillä. Valitsin tutkimuskohteeksi käsityöläisen, joka on toiminut viidessä hyvin erilaisessa käsityöammatissa. Tutkin näissä ammateissa vaadittuja taitoja ja sitä, millä taidoilla on yhteys toisen ammatin taitoihin. Lisäksi tutkin tapahtumia ja syitä useisiin käsityöammatteihin hakeutumiseen. Tutkimuksessa käytin kvalitatiivista tutkimusotetta tapaustutkimuksen keinoin. Tutkimuksen teoreettiseksi näkökulmaksi asetan hermeneutiikan tutkimuksen ymmärtämisen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen pohja muodostuu taidon oppimisesta ja opettamisesta sekä hiljaisen tiedon merkityksestä uuden taidon oppimisessa. Tutkimuksen aineiston keräsin avoimen haastattelun keinoin ja analysointimenetelmänä käytin sisällön analyysia. Tutkimustulokset osoittivat, että hyvin erilaisten käsityöammattien taidot olivat hyödynnettävissä useissa eri käsityöammateissa. Aiempi taitojen hallitseminen ei ollut syynä uusien käsityöammattien valinnassa ja niihin kouluttautumisessa, vaan tämän tutkimuksen pohjalta useaan käsityöammattiin kouluttautumisen syyt liittyivät tuotannollisiin vaihteluihin, fyysisiin rajoitteisiin ja ennalta arvaamattomiin sattumiin ja tapahtumiin. Kodin rooli käsityöläisyyteen kasvamisessa oli merkittävä.The aim of this study was to increase understanding regarding the skills of a multi domain artisan, together with the similarity of the skills between the professions. I investigated the career of a person, who has had five very different craft professions. I examined the nature of the skills that are demanded in these professions and searched for similarities between the skills joined with another profession. In addition, this study focused on the occasions and reasons for searching new craft professions. The method of this study was qualitative with a case study approach. The theoretical view of this study can be seen as hermeneutical, based on the aim of interpretation of the study. The theoretical basis for this study is created from learning and teaching the skills and the role of tacit knowledge in learning a new skill. The open interviews were used to collect the data for this study and it was analyzed following the principles of content analysis. The results indicate that the skills of very different craft professions can be useful in several different professions. Mastering previous skills was not the reason for choosing and studying new craft professions. Based on this study, the reasons were due to the changes in production lines, physiological restrictions and incidents and unpredictable happenings. The role of a family and home was remarkable in the process of growing to be a crafts person.
Subject: taidot
käsityö
kädentaidot
käsityöläiset
hiljainen tieto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU YHTEENKOOTTU pdf.pdf 957.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record