Ev. lut. Herätysseura kirjakustantajana 1967–2013

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506161576
Title: Ev. lut. Herätysseura kirjakustantajana 1967–2013
Author: Toivo, Kalle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506161576
http://hdl.handle.net/10138/155459
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish and Scandinavian Church History
Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
Abstract: Ev.lut. Herätysseura ry aloitti toimintansa Pertti Nousiaisen (s. 1936) evankelioimiskutsumukseen perustuen 28.2.1967 Suolahdessa (nykyisin osa Äänekoskea). Nousiainen kouluttautui Raamattuopiston Sisälähetysopistossa nuoriso-ohjaajaksi vuosina 1957–59 ja tutustui kehittymässä olevaan viidenteen herätysliikkeeseen mm. opettajansa Uuras Saarnivaaran kautta. Työ Kauhavalla nuoriso-ohjaajana 1960–1967 sai Nousiaisen kiinnostumaan kitarakuorotoiminnasta seurakuntatyössä ja harrastuksesta syntyi erityisesti kristillisen nuorison keskuuteen levinnyt Sininen laulukirja, joka vakuutti Nousiaisen painetun sanan mahdollisuuksista evankelioinnissa. Ev. lut. Herätysseura syntyi ystävien ja sukulaisten pienenä yhdistyksenä edistämään kristillisen kirjallisuuden ja evankelioimismateriaalin levittämistä. Perustamisvuonna valmistui kirjapaino ja Herätysseura alkoi kustantaa kristillistä kirjallisuutta sekä erilaisia evankeliointitarkoitukseen käytettyjä pienpainatteita, kuten traktaatteja ja julisteita. Herätysseuran julkaisulinjaksi vakiintui pian laaja, mutta varsin yhdenmukainen kristillinen aineisto, joka sisälsi tutkielmassa 1) elämäkerrat, 2) evankeliointi ja julistus, 3) hartauskirjat, 4) klassikot, 5) lastenkirjat, 6) laulukirjat, 7) romaanit ja runokirjat, 8) Uuras Saarnivaaran teokset, 9) Raamatut ja yksittäiset evankeliumit sekä 10) pienpainatteet -kategorioihin jaoteltuja teoksia. Tutkielmassa käsitellään Herätysseuran kirjakustannustoimintaa ajalta 1967–2013 keskittyen ensimmäisessä osassa tutkimuksellisesti jaettuihin aikajaksoihin ja toisessa osassa kustannettujen kirjojen ja muiden painatteiden arviointiin. Ensimmäinen osa jakaantuu kuuteen jaksoon, joilla on omat piirteensä sekä yhtymäkohtansa esimerkiksi muuttuvaan suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen tilanteeseen ja kehitykseen. Toisessa osassa käsitellään kategorioittain tutkimuksen aikajaksolla kustannetut 157 teosta sekä Raamatut, yksittäiset evankeliumit ja pienpainatteet. Tutkimuksen lähdeainesto rakentuu mainituista teoksista ja painatteista sekä haastettelu-, rekisteri-, internet- ja lehtiaineistosta koskien sekä Herätysseuran toimintaa että kustannettuja teoksia. Tutkimuksesta selviää, kuinka viidenteen herätysliikkeeseen/uuspietistiseen liikehdintää paikantuva yksittäinen toimija on käsitellyt julkaisulinjansa kautta varsin laajasti erilaisia uskoon, uskonelämään, henkilökohtaiseen kääntymykseen, evankeliointiin ja moraalikäsityksiin liittyviä käsityksiä ja näkökulmia. Keskeisiä rajanvetoja muodostuu esimerkiksi henkilökohtaisen uskonratkaisun, Raamatun arvovallan korostamisen ja kristillisen elämäntavan kohdalle. Tutkimuksessa pyritään esittämään toiminnan kuvaus sekä määrällisesti että laadullisesti. Kirjapainotoiminnan ja julkaisujen määrällisiä ja sisällöllisiä muutoksia, painopistealueita ja ajallisia erityispiirteitä arvioidaan molemmissa pääluvuissa. Ev. lut. Herätysseura on ollut kansallisella tasolla verrattain pieni toimija, jolla on kuitenkin ollut tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla monipuolisia yhteyksiä muuhun uuspietistiseen liikehdintään sekä vapaakirkollisiin toimijoihin. Samalla kustannetut teokset ovat ankkuroineet uuspietististä ajattelua Herätysseuran näkökulmasta useampaan lähtökohtaan, kuten anglo-amerikkalaiseen herätys- ja pyhityskristillisyyteen, varhaiseen pietismiin sekä aikaisempiin suomalaisiin herätysliikkeisiin.
Subject: Uuspietismi
kirjapainot
evankelis-luterilainen kirkko
evankelioiminen
hartauskirjat
Herätysseura


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record