Perunan tyvi- ja märkämätää ehkäisevät bakteerit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507292668
Title: Perunan tyvi- ja märkämätää ehkäisevät bakteerit
Author: Andersson, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507292668
http://hdl.handle.net/10138/155732
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Perunan (Solanum tuberosum L.) tyvi- ja märkämätä on bakteeritauti, joka aiheuttaa perunalla mukulan sekä varren tyven mätänemistä. Kyseisiä oireita aiheuttavat Suomessa Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum alalaji carotovorum, Pectobacterium wasabiae sekä Dickeya-lajit. Tyvi- ja märkämätäbakteerit aiheuttavat satotappioita sekä heikentävät sadon laatua, mikä aiheuttaa ongelmia sekä ruoka- että siemenperunan viljelyssä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko antagonistiset bakteerit toksisia in vitro -kasveille sekä pystyvätkö antagonistiset bakteerit leviämään in vitro -kasveissa? Tutkimuksessa selvitettiin myös, ehkäisevätkö antagonistiset bakteerit in vitro -kasvin tyvi- ja märkämätää sekä pystyvätkö antagonistiset bakteerit ehkäisemään tyvi- ja märkämätäbakteerin siirtymisen maasta kasviin. Tutkimus toteutettiin maataloustieteiden laitoksella laboratoriossa, kasvihuoneessa ja ruukkukokeena. Materiaaleina käytettiin perunan Melody-lajiketta, antagonistibakteereina Serratia ply-muthica A30 (NR), Flavobacterium sp. kanta B17 (A3), Agrobacterium sp. (A6), perunan juuresta eristetty bakteeri (A4), Serratia j5h9 (S1), Alcaligenes faecalis (R8), Bacillus M1ju27 (BC1), Bacillus S3H53 (BC2), Burkholderia M1423 (BK3) sekä Pseudomonas S2h50 (PS3). Patogeeneinä käytettiin Dickeya solani ja Pectobacterium carotovorum-bakteereita. BC1-, BC2-, S1- ja BK3 -antagonistit eivät vaikuttaneet negatiivisesti perunan in vitro -taimien kasvuun, mutta ne eivät kunnolla ehkäisseet in vitro -taimien mätänemistä. Jatkotutkimuksia tyvi- ja märkämädän ehkäisyssä in vitro -taimilla tarvi-taan.Bacterial soft rot and blackleg are amongst the major diseases of potato (Solanum tu-berosum L.). In Finland Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium wasabiae and Dickeya-species cause rotting of the tuber and softening of stems on potato. These diseases cause major postharvest losses and weaken the quality of the crop, which is a problem in seed potato production. The aim of this study was to determine whether the antagonistic bacteria are toxic to in vitro plants, as well as to study the ability of the antagonistic bacteria to spread inside or on the in vitro plants. It was also investigated if the antagonistic bacteria can prevent soft rot of potato in in vitro plants, as well as the ability of the antagonistic bacteria to prevent the spreading of soft rot bacteria from soil to the plants. This study was carried out in laboratory and in greenhouse conditions in the University of Helsinki at the Department of Agricultural Sciences. As potato material cultivar Melody was used and as antagonistic bacteria 10 different bacteria were chosen: Serratia plymuthica A30 (NR), Flavobacterium sp. strain B17 (A3), Agrobacterium sp. (A6), unsequensed bacteria isolated from potato root (A4), Serratia j5h9 (S1), Alcaligenes faecalis (R8), Bacillus M1ju27 (BC1), Bacillus S3H53 (BC2), Burkholderia M1423 (BK3) and Pseudomonas S2h50 (PS3). Dickeya solani and Pectobacterium carotovorum were used as pathogens. Although BC1, BC2, S1 and BK3 antagonists did not influence negatively the potato in vitro seedling growth they did not, however, properly prevent soft rot of in vitro plants. Further studies on preventing soft rot of in vitro plants is needed.
Subject: biologinen torjunta
Dickeya solani
Pectobacterium carotovorum
antagonismi
tyvi- ja märkämätä
peruna


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record