Selvitys kahvin hinnoittelusta eräässä kaupparyhmittymässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508103448
Title: Selvitys kahvin hinnoittelusta eräässä kaupparyhmittymässä
Author: Pirskanen, Iiro
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508103448
http://hdl.handle.net/10138/156100
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring
Marketing
Markkinointi
Abstract: Selvityksen tavoitteena on havainnollistaa hinnoittelustrategioiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Lisäksi työssä selvennetään kahvin hinnoittelun sekä keskiostoksen riippuvuussuhteita. Työssä esitellään erilaisia hinnoittelustrategioita ja ne tullaan jakamaan kolmeen isompaan pääryhmään: kustannuksiin, kilpailuun sekä asiakasarvoon perustuviin strategioihin. Hinnoittelustrategiat voidaan myös jakaa pitkäkestoisiin sekä lyhytkestoisiin. Tässä tutkimuksessa tullaan myös esittelemään dynaamisen sekä staattisen hinnoittelemisen eroavaisuudet. Selvitystä varten on hyödynnetty erään kaupparyhmittymän kassajärjestelmädataa, jonka perusteella selviää kahvin vähittäishintakehitys vuosien 2009-2014 aikana. Samalla kaupparyhmittymän keskiostosta vertaillaan hinnoitteluun saman otoskauden aikana. Päivittäistavara-alalla (PT-ala) kampanjointi on hyvin oleellinen osa liiketoiminnan harjoittamista. Kampanjoinnilla tarkoitettaan lyhyt- tai pitkäkestoista markkinasta eroavaa toimintaa, jolla yritys pyrkii vaikuttamaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen. PT-alalla kampanjointi on yleensä hyvin hintalähtöistä. Kampanjoinnin aikana hyödykkeen tai palvelun hinnoittelu asetetaan hallitsevaa markkinahintaa alhaisemmaksi. Kampanjatuotteilla voidaan hetkellisesti mahdollisesti vaikuttaa myyntieuroihin, tuottoon, tuottoprosenttiin, asiakaskäyntikertoihin sekä tukkuhinnoitteluun. Lyhytkestoisten kampanjoiden positiivinen vaikutus voi olla kuitenkin kyseenalainen. Osa asiakkaista saattaa vain hakea tarjoustuotteen ja poistua transaktion jälkeen. Noutamalla pelkät tarjoustuotteet, yksittäinen asiakaskäyntikerta laskisi mahdollisesti keskiostosta. Keskiostoksen myötä myös saavutettu tuotto sekä suhteellinen tuottoprosentti saattavat laskea. Pitkäkestoista hinnoittelua harjoitettaessa asiakas ei välttämättä hakisi vain tarjoustuotetta. Mikäli asiakas keskittää ostoksensa yhteen paikkaan, voi keskiostos mahdollisesti nousta. Samaan aikaan tuotto sekä suhteellinen tuottoprosentti saattaisivat nousta, koska tappiolla myytäviä tarjoustuotteita ei olisi. Selvitystä varten on kartoitettu kahvin pitkäkestoinen hinnoittelu vuosilta 2009-2014. Samalla kassajärjestelmädatan avulla tutkimuksessa esitellään kaupparyhmittymän keskiostoksen kehitys ja suuruus kuukausitasolla. Kahvin hinnoittelun muutoksia vertaillaan kaupparyhmittymän keskiostoksen kehitykseen. Tuloksia tarkastellaan korrelaation sekä lineaarisen regressiosuoran avulla. Empiirisen datan perusteella kahvin pitkäkestoisella hinnoittelulla sekä kaupparyhmittymän keskiostoksen välillä on havaittavissa riippuvuutta. Riippuvuus voimistui, kun rajausta tarkennettiin ja otokseen valikoitui vain yksittäinen kahvi-segmentin tuoteperhe. Esitetyn teorian sekä empiirisen tutkimuksen perusteella, voimme todeta, että pitkäkestoinen hinnoitteleminen saattaa olla PT-alalla parempi vaihtoehto kuin dynaaminen kampanjointi. Tutkimustuloksen perusteella otoskaupparyhmittymän tulisi omaksua vielä vahvemmin staattinen hinnoitteleminen ja vähentää lyhytkestoista kampanjointia. Pitkäkestoinen hinnoitteleminen voi mahdollisesti vaikuttaa myös muihin lukuisiin muuttujiin kuten: asiakastyytyväisyyteen, luotettavuuteen sekä kustannustehokkuuteen.
Subject: Staattinen hinnoittelu
Dynaaminen hinnoittelu
hinnoittelustrategiat
hinnoittelumallit
hinnoittelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record