Tie huippuvoimistelijaksi : Lahjakkuuden vaikutukset voimistelijan elämänkaareen : Narratiivinen elämäkerrallinen tapaustutkimus lahjakkaista naistelinevoimistelijoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133534
Title: Tie huippuvoimistelijaksi : Lahjakkuuden vaikutukset voimistelijan elämänkaareen : Narratiivinen elämäkerrallinen tapaustutkimus lahjakkaista naistelinevoimistelijoista
Author: Linna, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133534
http://hdl.handle.net/10138/156158
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study describes experiences of four talented women artistic gymnasts in their progress towards expertise. The background to this study was current research and theories of the development of sport talent. Talent in sports is a multidimensional concept. Present studies show that the following characteristics affect the development of talent: mental resources, physical strength and love for and commitment to the sport and training. In addition, countless hours of practice and favorable environmental factors, as well as a touch of luck, are needed. Francoys Gagné's differentiated model of giftedness and talent is used as the research frame of reference. This study is a qualitative case study, and the material was collected by autobiographical narrative research approach. Narrative involves human thoughts and experiences about their lives and how they build their identity. The narrative is way of knowing, and narrativity is generally associated with the constructivist view of knowing. As a researcher I choose this narrative research approach because in this way I can tell my interviewees' story, "a story of elite gymnasts", in a rather truthful way. I interviewed four Finnish elite gymnasts, and I asked them to tell me their gymnastics biographies. One of the four interviewees is still actively competing on the international level. The other three gymnasts have already finished their active careers as athletes. As key factors in the development of elite athletes were defined active exercise background of childhood, family support and encouragement, as well as financial aid provided by the parents, the right coach and the right team, and the experiences of success in competitions. Gymnastics had brought a lot positive content to the lives of the interviewees. The interviewees felt that sports have contributed to the development of their personality, increasing their self-confidence, perseverance and courage. The life of a young to athlete is very scheduled, and it is guided by studies and exercises, as well as set targets. As negative matters in a top athlete's life were mentioned injuries and challenges in reconciling social relations, school and training.Tutkimus on laadullinen, narratiivinen tapaustutkimus. Selvitän tutkimuksessani neljän huippuvoimistelijan kokemuksia heidän matkastaan kohti lajinsa huippua. Tutkimus keskittyy urheilijan kannalta tärkeisiin käännekohtiin ja koko hänen elämänkulkuunsa. Tutkimus selvittää urheilijoiden lapsuuden ja nuoruuden merkittäviä vaiheita, tärkeiden ihmisten rooleja sekä koulun, urheiluseurojen ja liikuntapaikkojen merkitystä. Tutkimus kuvaa urheilijan asennoitumista jokapäiväiseen harjoitteluun, keskittymiseen ja kilpailemiseen, ja sitä kautta jäljittää, mistä urheilusta nauttiminen ja motivaatio päästä huipulle kumpuavat. Tutkimuksen lähtökohtina pidin nykyistä tutkimustietoa ja teorioita urheilulahjakkuuksien kehittymisestä. Urheilulahjakkuus on moniulotteinen käsite. Nykytutkimuksen mukaan sen kehittymiseen vaikuttavat: psyykkiset voimavarat, fyysinen vahvuus, rakkaus ja sitoutuminen lajiin sekä harjoitteluun. Lahjakkuuden kehittyminen huippu-urheilijaksi vaatii lisäksi mm. lukemattomia tunteja harjoittelua, suotuisia ympäristötekijöitä sekä ripauksen onnea. Tutkimukseni viitekehyksenä käytin Francoys Gagnén kehittelemää mallia lahjakkuuden kehittymisestä. Tutkimuksessani kuvaan neljän huippuvoimistelijan kokemuksia matkalla kohti eksperttiyttä, kohti huippua. Keskeisimmiksi tekijöiksi huippu-urheilijaksi kehittymiselle määrittyivät lapsuuden aktiivinen liikunnallinen tausta, perheen tuki ja kannustus sekä vanhempien antama taloudellinen tuki, oikean valmentajan ja sopivan ryhmän löytyminen sekä kilpailuissa onnistuminen. Haastateltavat nauttivat harjoittelusta, uusien taitojen oppimisesta siinä missä kilpailemisesta ja voittamisesta. Voimistelu oli tuonut paljon positiivista sisältöä haastateltavien elämään. Haastateltavat kokivat urheilun vaikuttaneen heidän persoonallisuutensa kehittymiseen, tuoden heille itsevarmuutta, pitkäjänteisyyttä, periksi antamattomuutta, rohkeutta ja esiintymisvarmuutta. Huippu-urheilevan nuoren elämä on hyvin säännöllistä, ja sitä ohjaavat opiskelu ja harjoitukset sekä omat tavoitteet. Negatiivisiksi asioiksi huippu-urheilijan arjessa haastateltavat mainitsivat loukkaantumiset sekä sosiaalisten suhteiden ja koulunkäynnin sovittamisen yhteen huippu-urheilijan aikaa vievän harjoittelun kanssa. Tiellä huipulle tarvitaan onnea ja onnistumisia, mutta ennen kaikkea paljon uhrautumista, ennen kuin lahjakkaasta (giffted) voimistelijasta tulee huippu-urheilija (talent).
Subject: identiteetti
motivaatio
elämänkerta
omaelämänkerta ja narratiivisuus
lahjakkuus (giftedness)
erityislahjakkuus (talent)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tiina_Linna_pg_2015.pdf 1.762Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record