Sota ja koulusuoriutuminen : Tutkimus pakolaislapsen koulusuoriutumiseen vaikuttavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133526
Title: Sota ja koulusuoriutuminen : Tutkimus pakolaislapsen koulusuoriutumiseen vaikuttavista tekijöistä
Author: Guillaume, Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133526
http://hdl.handle.net/10138/156176
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this research we examined, first, the relation between war traumas and other significant stress-factors and school achievement. Second, we tested if Urie Bronfenbrenners PPCT-model could structure the factors affecting school achievement. Finally we searched to find out if any of those factors could protect school achievement from the effects of major negative life-events. The study was conducted in two stages, in spring 2006 and 2007 and included 303 children, aged 10-13 years from the 6th grade. 48,8% were boys and 51,2% girls. The research consisted of self-report questionnaires. Language skills were tested with the Arabic Achievement Test, mathematic skills with the Mathematics Achievement Test, major negative life-eventswith the Major Life-event Checklist, traumatic experiences with Inclusive Gaza Traumatic Event Checklist, coping-skills with the shortened version of Children's Coping Stategies Checklist- Revised 1-lomaketta, jolla arvioitiin lapsen coping-keinoja, Motivational Strategies for Learning Questionnaire, parental scholastic-support practices were measured with a newly-developed instrument, siblings relations was measured with the Siblings Relation scale, teachers practices were measured with an instrument based on the Students Perception about School Work instrument, and peer social relationship with the Friendship Quality and Peer Popularity/Acceptance scale. The results show that the negative life-events have a negative effect on school-achievement. Despite this the traumatic events didn't affect negatively students school-achievement. The results showed also that Urie Brofenbrenners PPCT-model could help structure the factors affecting school-achievement. The role of parents and teachers didn't rise as significant. Instead the results showed that good motivational beliefs and self-regulated learning could protect school-achievement from the impact of negative life-events. The results on whereby the good motivational beliefs and self-regulated learning would protect school-achievement from negative life-events is only partially confirmed by previous research. Instead the results showing that parents and teacher didn't play any part in school-achievement is surprising compared to the previous research and awakens a need for further research. If in future researches it is possible to confirm the special role of good motivational beliefs and self-regulated learning for the shool-achievement of children in difficult conditions it would point-out a new priority in teaching and raising children for schools, teachers and parents.Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttavatko sotatraumat ja muut merkittävät stressitekijät lapsen koulusuoriutumiseen. Lisäksi tutkitaan voiko Bronfenbrennerin PPCT-malli olla tukena koulusuoriutumiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimisessa. Lopuksi selvitetään voivatko teoriasta Bronfenbrennerin PPCT-mallin mukaan poimitut lasta suojaavat tekijät todella varjella koulusuoriutumista trauman ja negatiivisten sotakokemusten vaikutuksilta. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa keväällä 2006 ja 2007. Tutkimukseen osallistui 303, iältään 10-13 vuotiasta kuudesluokkalaista lasta, joista 48,8% oli poikia ja 51,2% tyttöjä. Tutkimus kerättiin itseraportointiin perustuvilla kyselylomakkeilla. Mittareina tutkimuksessa käytettiin Arabic Achievement Test -lomaketta, jolla mitattiin äidinkielen osaamista, Mathematics Achievement Test -lomaketta, jolla mitattiin matematiikan taitoja, Major Life-event Checklist -lomaketta, jolla arvioitiin merkittäviä negatiivisia elämänkokemuksia, Inclusive Gaza Traumatic Event Checklist -lomaketta, jolla arvioitiin lasten sotatraumojen määrää ja laatua, lyhennetyä Children's Coping Stategies Checklist- Revised 1 -lomaketta, jolla arvioitiin lapsen coping-keinoja, Motivational Strategies for Learning Questionnaire -lomaketta, jolla mitattiin lapsen oppijaminäkäsitystä, vanhempien kouluun liittyvän tuen arvioimiseksi kehitettyä uutta lomaketta, Siblings Relation scale -lomaketta, jolla mitattiin sisarussuhteiden laatua, muokattua Students Percepstion about School Work -lomaketta, jolla arvioitiin opettajan suhtautumista oppilaan koulunkäyntiin ja Friendship Quality and Peer Popularity/Acceptance scale-lomaketta, jolla mitattiin ystävyyssuhteiden laatua. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että merkittävillä negatiivisilla elämänkokemuksilla on kielteinen vaikutus lapsen koulusuoriutumiseen. Tästä huolimatta traumaatiset kokemukset eivät olleet yhteydessä heikompiin arvosanoihin. Lisäksi selvisi, että Bronfenbrennerin PPCT-malli kykeni hyvin jäsentämään koulusuoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Vanhempien ja opettajan suhtautuminen lapsen koulunkäyntiin eivät nousseet merkittävään rooliin. Sen sijaan tulokset osoittivat, että hyvä oppijaminäkäsitys kykeni suojaamaan koulusuoriutumista negatiivisten elämänkokemusten haitallisilta vaikutuksilta. Tutkimuksen tulos, jonka mukaan pakolaislapsen koulusuoriutumiseen vaikuttaisi ennen kaikkea lapsen oppijaminäkäsitys vastaa osittain aikaisempaa tutkimustietoa. Opettajan ja vanhempien roolin merkityksen puute on aikaisemman tutkimuksen valossa yllättävä ja herättää tarpeen jatkotutkimuksille. Jos oppijaminäkäsityksen rooli koulusuoriutumisessa vaikeissa olosuhteissa voidaan todentaa jatkotutkimuksissa se osoittaisi uudenlaisen roolin kouluille, opettajille ja mahdollisesti myös vanhemmille.
Subject: sotatrauma
pakolaislapsi
koulusuoriutuminen
palestiinalaiset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Arviointiin:Mar ... ja koulusuoriutuminen .pdf 371.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record