"On pakko kiusata kun mua kiusataan ekaks" : Lapsihaastattelu kiusaamisesta päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133540
Title: "On pakko kiusata kun mua kiusataan ekaks" : Lapsihaastattelu kiusaamisesta päiväkodissa
Author: Ingström, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133540
http://hdl.handle.net/10138/156202
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examines bullying in Finnish day-care center groups. Bullying has been studied a lot but bullying among young children has been brought up only recently. Main goal of this study was to find 5-6 years old children who are bullies and get their opinion about bullying and how embloyees intervene bullying among children in day-care. Recent studies has shown that bullying among children before school age can be physical, psychological and verbal. The research material of the study comprises a survey that was made online in day-care centers in Vantaa 2011. The survey was carried out as part of the Helsinki university's earlychildhood education project "bullying in day-care settings". From this survey five bullies was found: two girls and three boys. From the same day-care group was along two children as comparatives. This is a qualitative research and as research method was semi-structured interviews by interviewing 15 children: 8 girls and 7 boys. According to the results of the study, there are bullies in day-care center groups and they vary a lot. They can be confident, week and aggressive. Bullies use mostly physical ways to bully, one of the bullies used only psychological and verbal ways. Children described bullying mostly in physical ways. Day-care centre's employees interfere in bullying by giving children some kind of penalty. Mostly mentioned penalty was "thinking chair". Result of the study is also that employees in day-care centers recognise children who are bullies.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli löytää kiusaavia lapsia päiväkotiryhmästä ja haastatella heitä kiusaamisesta. Tarkoituksena oli kuulla lasten näkemys kiusaamisesta, miten he kuvaavat sitä sekä miten aikuinen puuttuu lasten mielestä kiusaamiseen. Tämän lisäksi tarkoituksena oli kuulla ryhmän muiden lasten näkemyksiä kiusaamisesta ja siitä millä tavoin aikuinen puuttuu kiusaamiseen. Aikaisemmat tutkimukset päiväkotikiusaamisesta ovat osoittaneet, että kiusaamista ilmenee jo päiväkoti-ikäisillä lapsilla ja lapset kuvaavat sitä hyvin samankaltaisesti kuin koulukiusaamista käsittelevissä tutkimuksissa on todettu. Aikaisempien tutkimusten mukaan kiusaaminen on määritelty fyysiseksi, psyykkiseksi ja sanalliseksi kiusaamiseksi. Tutkimus antaa viitteitä siitä minkälaisia kiusaajia päiväkodeista löytyy. Menetelmät. Tutkimusaineisto on saatu osana Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmän Kiusaaminen päiväkotiympäristössä -hanketta. Kiusaavat lapset löytyivät Vantaan kaupungin päiväkoteihin tehdyn kiusaamista koskevan kyselyn kautta. Kysely tehtiin sähköisesti vuonna 2011. Aineiston kautta löytyi viisi kiusaajaksi luokiteltua 5-6 -vuotiasta lasta: kaksi tyttöä ja kolme poikaa. Kiusaavien lasten lisäksi haastateltiin kahta muuta lasta samasta ryhmästä. Haastateltavia oli yhteensä 15: tyttöjä oli kahdeksan ja poikia seitsemän. Tutkimus on laadullinen tutkimus kiusaamisesta ilmiönä päiväkodissa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että kiusaajia löytyy päiväkodeista ja nämä lapset ovat monenlaisia: itsevarmoja, heikkoja ja aggressiivisia. Kiusaamistavat olivat enimmäkseen fyysisiä tekoja kuten lyömistä, tönimistä, potkimista. Yhden kiusaajan kiusaamistavat olivat pelkästään psyykkisiä tai sanallisia kuten manipulointia, poissulkemista, selän takana puhumista, vaatteiden ja hiusten kommentoimista. Tutkimustulokset osoittavat myös, että päiväkodin henkilökunta osaa havainnoida ja tunnistaa kiusaavia lapsia. Kiusaavien ja muiden haastateltujen lasten välillä ei ollut eroa siinä, miten he kuvasivat kiusaamista tai myönsivätkö itse kiusaavansa. Kiusaajat ja muut lapset kuvasivat kiusaamista monin eri tavoin, kaikkia kiusaamisen tapoja ilmeni lasten vastauksista. Lasten mukaan kiusaamiseen puututtiin ja siitä sai rangaistuksen. Yleisin rangaistuksen muoto oli jäähypenkki. Tutkimus antaa tietoa päiväkodissa tapahtuvasta kiusaamisesta ja kiusaajista.
Subject: kiusaaja
päiväkoti
kiusaamiseen puuttuminen
kiusaamisen ennaltaehkäiseminen
kiusaaminen
Discipline: Kasvatustiede
Pedagogik
Education


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
terhin.gradu.pdf 7.200Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record