Ruoan uskonnolliset merkitykset yläkoulun uskonnon oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508243551
Title: Ruoan uskonnolliset merkitykset yläkoulun uskonnon oppikirjoissa
Author: Heikkilä, Astrid
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508243551
http://hdl.handle.net/10138/156293
Thesis level: master's thesis
Abstract: The starting point of this research is the relationship between food and religion. The subject of the study is the school's religious education and in particularly textbooks of schools. The religious meanings of food looked through the myths, rites and ritual. Selected investigations of rituals and rites were sacrificing food, food regulations, fasting, alms, asceticism, communion and sacrifice of food. Selected investigations of myths were Biblical stories. The study was intended to answer the questions: What kind of meaning the religion gives to food? How do these meanings appear in religious rites, rituals and myths? What kind of differences and similarities can be found in textbooks related to the religious meanings of food? Methods: The study is qualitative and the research material is three publishing textbooks (Sanoma Pro, WSOY and Edita) from classes 7-9. The research data analysis was carried out theory-based content and narrative analysis. Results and conclusions: The relationship between religion and the food appears to be diverse school textbooks. In the Biblical stories the ratio of food and religion could be seen metaphorically, for example, Jesus describes himself as the bread of life. The food was sacrificed to the gods and ancestors. Also, the religious meanings are included the Eucharist enjoyable wine and bread. Eating habits and meanings of food substances found in food regulations meanings of different religions. The religious meaning of food in fast, asceticism and alms appears when achieving the spiritual experiences. The study advantages the development of e-learning materials and education integration between household and religion. The study also highlights a link between two different subjects.Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ruoan ja uskontojen monipuolinen suhde, joka esiintyy kaikissa uskonnoissa. Tutkimuksen kohteena ovat koulun uskonnonopetus ja siinä erityisesti oppikirjat. Tutkimuksessa ruokaa ja ruoan ympärille liitettäviä uskonnollisia merkityksiä tarkasteltiin osana myyttejä ja riittejä ja rituaaleja. Tämän tutkimuksen teorialähtökohtien mukaan ruoat saavat symboliarvoa uskonnosta ja toisaalta ruokailulla ilmennetään uskonnollisia riittejä ja rituaaleja. Tämä tutkimus rajattiin koskemaan tiettyjä teoriapohjalta valikoituja myyttejä ja riittejä ja rituaaleja. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin riiteistä ja rituaaleista: ruoan uhraamista, ruokasäädöksiä, paastoa almuja ja askeesia, ehtoollista sekä ruoan uhraamista. Myyteistä tarkasteltiin raamatunkertomuksia. Tutkimuksessa oli tarkoitus saada vastauksia kysymyksiin: Millaisia merkityksiä uskonto antaa ruoalle ja ruoan ympärille liitettäviin ilmiöihin myyttien sekä riittien ja rituaalien kautta? Miten nämä merkitykset näkyvät uskonnollisissa myyteissä ja riiteissä ja rituaaleissa? Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä eri oppikirjojen välillä esiintyy? Menetelmät. Tutkimus on laadullinen ja sen aineistona on kolmen kustantajan, Sanoma Pro: n, WSOY:n sekä Editan kustantamat uskonnon oppikirjasarjat vuosiluokilla 7- 9. Oppikirjojen analyysi toteutettiin teorialähtöisellä sisällönanalyysilla ja narratiivisella analyysillä, jotka ohjasivat myös tutkimuksen raportointia. Tulokset ja johtopäätökset. Uskonnon ja ruoan suhde näyttäytyi oppikirja-aineiston valossa hyvin monipuolisena. Raamatunkertomuksissa ruoan ja uskonnon suhde näkyi vertauskuvallisesti ja ihmisille annetulla tehtävällä. Riiteissä ja rituaaleissa ruoan ja uskonnon suhde välittyi tapojen ja toimintojen kautta, kuten ruoan uhraamiseen liittyvät uskonnolliset merkitykset ilmenivät jumalalle/jumalille sekä esi-isille uhraamisen kautta. Ehtoollisen leivässä ja viinissä näkyi Jeesukseen liittyviä merkityksiä sekä ehtoollista vietettiin yhteys- tai muistoateriana. Ruokasäädöksissä uskonnolliset merkitykset ilmenevät Juutalaisuuden, Hindulaisuuden, Kristinuskon sekä Islamin uskonnon antamissa merkityksissä ruoka-aineille ja tavalle ruokailla. Paastoon almuihin ja askeesiin liittyvät uskonnolliset merkitykset tulivat esille korkeamman päämäärän tavoittelussa. Tutkimusta voidaan hyödyntää e-oppimateriaalien kehittämisessä sekä kotitalouden- ja uskonnonopetuksen integraatiossa. Tutkimus tuo esille uskonnonoppikirjoista ns. "piilossa" olevan aihealueen, jolla on merkitystä opetuksen eheyttämisen kuin kokonaisvaltaisen oppimisen kannalta.
Subject: uskonnon opetus
oppikirjat
uskonto
myytit
rituaalit ja riitit
ruoka
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record