Viljelykierrot luonnonmukaisessa kasvintuotannossa : viljelykiertosuunnitelmien toteutuminen sekä viljelykiertojen alueellinen vertailu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509013566
Title: Viljelykierrot luonnonmukaisessa kasvintuotannossa : viljelykiertosuunnitelmien toteutuminen sekä viljelykiertojen alueellinen vertailu
Author: Andersson, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509013566
http://hdl.handle.net/10138/156376
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Viljelykierto on tärkeä tuotantomenetelmä luonnonmukaisessa kasvintuotannossa. Monipuolisten viljelykiertojen on osoitettu nostavan tuottavuutta ja lisäävän maatalousympäristön monimuotoisuutta, ja luomusäädökset velvoittavat luomuviljelijöitä noudattamaan monipuolisia viljelykiertoja. On kuitenkin epäselvää, minkälaisina luomutilojen viljelykierrot käytännössä toteutuvat. Tässä maisterintutkielmassa tutkittiin, minkälaisia viljelykiertoja luomutiloille suunniteltiin ja kuinka hyvin luomusopimukseen liitettävät viljelykiertosuunnitelmat toteutuivat vuosina 2008–2012 21 kasvinviljelytilalla Satakunnassa ja Uudellamaalla. Lisäksi tutkittiin, oliko viljelykierroissa alueellisia eroja. Aineistoina käytettiin viljelykiertosuunnitelmien lisäksi maataloustukijärjestelmästä saatavaa tietoa tiloilla viljellyistä kasveista. Toteutuneet viljelykierrot koostuivat tyypillisesti nurmen ja viljan vuorottelusta eri tahtiin eri kasvulohkoilla, mutta myös syysruis–kaura–nurmivuodet oli tyypillinen luomutilojen kasvinvuorotus. Viljelykiertosuunnitelmien ja toteutuneiden viljelykiertojen vertailuun kehitetyn toteutumisindeksin avulla osoitettiin, että viljelykiertosuunnitelmat toteutuivat keskimäärin vuosi vuodelta huonommin, mutta monilla tiloilla viljelykiertosuunnitelmiin myös palattiin ensimmäisen neljän vuoden aikana. Viljelykiertosuunnitelmista poikkeaminen johti siihen, että yhden tilan pelloista ei yleensä muodostunut viljelykierron kautta yhteen nivoutuvaa kokonaisuutta, vaan viljelykierrot suunniteltiin ennemminkin lohko kerrallaan. Viljelykiertosuunnitelmissa oli huomattavia alueellisia eroja. Uudellamaalla viljelykierrot suunniteltiin kasvityyppien avulla, kun taas Satakunnassa viljeltävät kasvilajit identifioitiin tarkemmin. Jatkossa tulisi tarkemmin tutkia, mikä viljelykierron merkitys luomukasvinviljelyssä on, miten viljelijät suunnittelevat tuotantoaan ja miten viljelykiertosuunnitelmien mukauttaminen vaikuttaa luomutuotannon ekologiseen kestävyyteen sekä satoihin pitkällä aikavälillä.Crop rotation is an important farming practice in organic agriculture. In the research it has been shown that diverse crop rotations enhance productivity as well as agrobiodiversity, and thus the organic regulations of EU obliges the farmers to have diverse rotations on their farms. However, it is unclear what kinds of crop rotations have been implemented on Finnish farms. In this master’s thesis the aim was to find out what kinds of crop rotations plans there were used on 21 organic arable farms on Uusimaa and Satakunta regions in the Southern Finland and how the plans were put into practice during 2008–2012. The aim was also to study, if there were differences between the regions. The study material consisted of the crop rotation plans which are required from the farmers in the beginning of 5-year organic subsidy period and of the information from EU’s IACS-database about the crops grown on farms. The typical crop rotation on the organic farms was the alternation between cereals and ley, in different pace on different field plots. Also the winter rye – oat – two- or three-year ley was a typical crop rotation. Crop rotation plans and realized crop rotations were compared with each other by “realization index”, which was developed by this study. The realization index showed that the plans were followed every year less and less on the average, but on the same time it was also typical to come back to the plans. However, as a consequence of the changes made into the plans, the field area of the farm was usually not an entity, bound together by crop rotation, but the crop rotation was planned for the each field plot separately. There were statistically significant differences in crop rotations plans between regions. In Uusimaa region the crop rotations were based on crop types whereas in Satakunta region the crops to be grown were identified more precisely. Several future research topics emerged, such as the significance of crop rotations in organic agriculture, farmer’s strategies in crop rotation design and the sustainability as well as productivity of those strategies.
Subject: Crop rotation
organic agriculture
crop sequence
cropping plan
farming system
farming system design
luonnonmukainen maatalous
luomu
kasvinvuorotus
viljelykiertosuunnitelma
tuotantojärjestelmä
tuotantojärjestelmän suunnittelu
viljelykierto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nina_Andersson_Luomun_viljelykierrot.pdf 1.113Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record