Miksi opiskelijat valitsevat oikeustieteen opinnot? : Uravalinnat uusilla opiskelijoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093614
Title: Miksi opiskelijat valitsevat oikeustieteen opinnot? : Uravalinnat uusilla opiskelijoilla
Author: Hännikäinen, Pipsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093614
http://hdl.handle.net/10138/156443
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia seikkoja oikeustieteen opiskelijat nostavat esiin kysyttäessä, miksi he valitsivat oikeustieteellisen alan. Lisäksi selvitettiin, miten sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä kiinnostus esiintyy vastauksissa. Toisena tutkimuskysymys koski lakimiesalan professionaalisuuden näkymistä opiskelijoiden uravalinnoissa. Kolmas tutkimuskysymys koski opiskelijoiden uravalinnan ajankohtaa. Tutkimuksen kohteena oli Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011 valitut opiskelijat (n=108). Tutkimusmenetelmä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Taustateorioina oli tutkimuksia sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta ja uravalinnoista. Oikeustieteen opiskelijoiden alanvalinnan perusteita tutkittaessa, eniten mainintoja oli työmahdollisuuksien monipuolisuudesta ja alan hyvästä työllisyydestä. Sen lisäksi kiinnostus tieteenalaan tai yleensä yhteiskuntatieteisiin ja koulutuksen monipuolisuus olivat vaikuttaneet uravalintoihin. Vastauksissa näkyi sekä sisäistä motivaatiota että ulkoista motivaatiota. Ammatin professionaalisuus näkyi siinä, että opiskelijat painottivat tutkinnon mahdollistamia uramahdollisuuksia. Osa opiskelijoista kuitenkin painotti tutkinnon yleisluontoisuutta, joten ilmiössä on kaksi puolta. Opiskelijat voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, milloin he ovat tehneet alanvalintapäätöksen: lapsuudenhaave, lukiossa herännyt kiinnostus ja alanvaihtajat/lisäkouluttautujat. Hyvin moni mainitsi halunneensa juristiksi jo lapsena. Aineistossa oli erittäin paljon alanvaihtajia ja lisäkouluttautujia, joista osalla oli valmis yliopistotutkinto ja osalla keskeneräisiä opintoja toisessa oppiaineessa. Tässä tapauksessa saatiin tietoa yhden vuosiluokan oikeustieteen opiskelijoiden syistä hakeutua alalle kyselylomakkeen avovastauksiin perustuvan aineiston pohjalta. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa asiasta. Tuloksia voisi verrata toisen tieteenalan opiskelijoiden näkemyksiin tai asiasta voisi tehdä kvantitatiivisia analyysejä. Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voisi hyödyntää oikeustieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisessä ja niistä voi olla hyötyä uusien opiskelijoiden uraneuvonnassa.The aim of this research was to find out which factors affect the educational choice of law students. It was investigated how intrinsic and extrinsic motivation and interest are expressed in the research data. The second research question was about how professionalism affects the career choices of law students. The third research question was about the timing of the career choice. The research group consisted of 108 law students. The research method was qualitative data analysis based on a questionaire which was obligatory to all new law students. The method used was grounded theory and theories about motivation and career choice were used in addition to the empirical material. The career choice of law students was most often based on a wide range of job opportunities and good employment rate. In addition to that new students mentioned interest to law and social sciences. New students emphasized the general nature of the education. Both intrinsic and extrinsic motivation were guiding the choices of the law students. The professionalism was seen in the way the students emphasized the wide range of career possibilities. However, many students thought that the general nature of the study degree suits their career purposes. Three groups can be formed considering the timing of the career choice. Some students told that being a lawyer was their dream job as a kid while others decided to become a lawyer during high school. A lot of students had already studied a higher university degree and wanted additional education. Many students had studied some other major at the university and changed to study law. This thesis was a detailed analysis of law students. The results were both similar as in earlier studies and different. Law students emphasized the career opportunities and possibilities to learn new skills. Only few students randomly ended up to study law. Most students were very sure about their career choice. It could be possible to compare the results to students at other fields of study at the university or make quantative analysis from the same data. The results of this study can be used in the development of the law education.
Subject: ammatinvalinta
kiinnostus
motivaatio
sisällönanalyysi
oikeustiede


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record