”Sanoin että moikka, ja se oli vaan et 'moikka'.” : Ypäjän Hevosopiston keskeyttäneiden opiskelijoiden kokemukset keskeyttämisestä ja sen taustalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093578
Title: ”Sanoin että moikka, ja se oli vaan et 'moikka'.” : Ypäjän Hevosopiston keskeyttäneiden opiskelijoiden kokemukset keskeyttämisestä ja sen taustalta
Author: Vuori, Vanessa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093578
http://hdl.handle.net/10138/156471
Thesis level: master's thesis
Abstract: The target of this research was to find out experience of students in vocational education concerning early school leaving among students who has dropped out. Other target was to find out underlying reasons for early leaving the school. I also was interested in life stories and current life situation of those early school leavers. Drop out phenomenon has perceived as a problem in terms of the waist of appropriations and the delay in the transition from school to working life. Early school leaving in secondary education has considered as remarkable risk of eventual exclusion. Previous studies show that the risk to become school dropout already arises during primary school. Academic success and school satisfaction in primary school has a great effect on one's studies and how much they enjoy to study in that school. Also puberty, home conditions in general and motivation have an impact on eventual school dropout. The research questions were: What kind of experience lead to student's decision to quit studies in Ypäjä Hevosopisto? How did the students experience dropping out? What were the reasons why a student applied for studies in Ypäjä Hevosopisto? What is the life situation of each student like nowadays? This study was a case study with three drop outs. I interviewed every dropout student separately by thematic interview. The cases had started their studies after year 2010 in Ypäjän Hevosopisto and then, eventually, dropped out. Everybody studied in triple decree. I also interviewed the current study advisor in Ypäjä Hevosopisto in order to get another viewpoint. First I transcribed all interviews and then analyzed them by using theory based content analysis. I categorized the answers first to upper and then to subordinate concepts. The result of the study was that any case was not dropping due to factors that appeared in earlier studies. All the cases were students with success and high motivation. The most important reason for dropping out was some sad and unexpected coincidence. Two students quitted because of injuries and one student was distressed due to life in the student dormitory.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden opiskelijoiden kokemuksia keskeyttämisestä ja sen taustalla. Samalla olin kiinnostunut heidän elämäntarinoistaan ja nykyisestä elämäntilanteestaan. Koulutuksen keskeyttäminen koetaan ongelmallisena, sillä siihen kuluu paljon ylimääräisiä varoja ja nuorten työelämään siirtyminen pitkittyy. Toisen asteen koulutuksen keskeyttämistä pidetään myös merkittävänä riskitekijänä syrjäytymiselle. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen riski syntyy jo peruskouluaikana. Peruskouluaikaisella koulumenestyksellä ja kouluviihtyvyydellä on suuri merkitys opiskelijan myöhempään kouluttautumiseen ja opintomenestykseen. Keskeyttämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös murrosikä, opiskelijan kotitausta sekä motivaatio. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Mitkä kokemukset johtivat opiskelijan päätökseen keskeyttää opiskelunsa Ypäjän Hevosopistossa? Millainen kokemus keskeyttäminen oli opiskelijalle? Miksi opiskelija hakeutui Hevosopistoon koulutukseen? Millainen on keskeyttäneen opiskelijan elämäntilanne nykyään? Tämä tutkimus oli laadullinen kolmen tapauksen tapaustutkimus, jossa haastattelin jokaista tapausta erikseen teemahaastattelun periaattein. Tapaukset olivat Ypäjän Hevosopiston keskeyttäneitä opiskelijoita, jotka olivat aloittaneet opiskelun vuoden 2010 jälkeen. Kaikki tapaukset olivat suorittaneet kolmoistutkintoa. Lisäksi haastattelin Ypäjän Hevosopiston tämänhetkistä opinto-ohjaajaa saadakseni tutkimukseen myös oppilaitoksen näkökulman. Litteroin aluksi kaikki haastattelut, jonka jälkeen analysoin ne käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, luokitellen vastaukset eri ala- ja lopuksi yläkäsitteiden alle. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että yhdenkään tapauksen keskeyttäminen ei johtunut aiemmissa tutkimuksissa taustalla olleista seikoista. Kaikki tapaukset olivat menestyneitä ja motivoituneita opiskelijoita, joiden opintojen keskeytyminen johtui suurimmaksi osaksi ikävistä sattumista. Kaksi opiskelijaa keskeytti loukkaantumisen vuoksi ja yksi asuntolaelämän aiheuttaman ahdistuksen vuoksi.
Subject: opintojen keskeyttäminen
koulupudokkuus
ammatilliset opinnot
nuoret
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record