Aktiivinen yleisö? Tutkimus yleisön asenteista sisällön tuottamista ja jakelua sekä verkossa osallistumista kohtaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/156563

Citation

Matikainen , J T & Villi , M O 2015 , ' Aktiivinen yleisö? Tutkimus yleisön asenteista sisällön tuottamista ja jakelua sekä verkossa osallistumista kohtaan ' , Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti , Vuosikerta. 38 , Nro 3 , Sivut 147-164 .

Title: Aktiivinen yleisö? Tutkimus yleisön asenteista sisällön tuottamista ja jakelua sekä verkossa osallistumista kohtaan
Author: Matikainen, Janne Tapani; Villi, Mikko Olavi
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Viestintä
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
ISSN: 1798-3827
URI: http://hdl.handle.net/10138/156563
Abstract: Verkko ja sosiaalinen media ovat muuttaneet mediasisältöjen tuotantoon, jakeluun ja kuluttamiseen liittyviä asetelmia. Näiden muutosten myötä mediayleisöä on kuvattu entistä aktiivisemmaksi. Muutoksesta kertovat tutkimukset ja tilastot keskittyvät yleisesti tarkastelemaan verkon ja sosi- aalisen median käyttötapoja ja yleisön toimintaa. Tässä artikkelissa näkö- kulmana on yleisön asenteiden tutkimus, eli miten yleisö arvottaa omaa rooliaan aktiivisina osallistujina. Tavoitteena on tarkastella erityisesti ylei- sön asennoitumista sisällön tuottamista ja jakelua kohtaan verkossa. Tut- kimusaineistona on laaja survey-aineisto suomalaisista verkon käyttäjistä. Analyysimenetelmänä käytetään tilastollisia menetelmiä (faktorianalyysi, summamuuttajat ja ristiintaulukoinnit). Tulosten mukaan yleisö asennoituu varauksellisesti aktiiviseen osallistumiseen ja haluaa olla näkymättömissä. Tuloksia tulkitaan artikkelissa myös sosiaalisten representaatioiden kautta. Asenteiden perusteella muotoillaan kolme mediayleisöä kuvaavaa repre- sentaatiota: perinteisen mediayleisön, aktiivisen kansalaisen ja digieläjän representaatio. Tutkimuksen päällimmäisin havainto on, että asenteellisella tasolla yleisö suhtautuu itseensä perinteisenä mediayleisönä.
Subject: 518 Media- ja viestintätieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aktiivinen_yleis_.pdf 119.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record