Faith and Will : Voluntariness of Faith in Contemporary Analytic Theistic Philosophy of Religion

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1616-1
Title: Faith and Will : Voluntariness of Faith in Contemporary Analytic Theistic Philosophy of Religion
Author: Eklund, Dan-Johan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Systemaattisen teologian osasto
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-11-06
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1616-1
http://hdl.handle.net/10138/157178
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study is a critical examination of the views about the voluntary aspect of religious faith in contemporary analytic theistic philosophy of religion. The background of the question is the variety of opinions regarding the voluntariness or involuntariness of religious faith. The study examines different propositional attitudes, such as belief, hope, and acceptance, which are taken to be involved in the cognitive-epistemic aspect of religious faith. Another important theme concerns the practical dimension of religious faith and the attitudes it involves. Questions having to do with the emotional and evaluative features of religious faith are also touched upon. In addition, certain traditional theological topics pertaining to voluntariness of faith are addressed. Apart from the critical evaluation, this study develops one view of faith, that is, faith as propositional hope. The method used is philosophical conception and argumentation analysis. In the first chapter I analyse the general views of analytic theists on the nature of faith and propositional belief. In the second chapter the central topic is how beliefs relevant to faith are acquired and the implications this issue has for questions about voluntariness of faith. Richard Swinburne s and Alvin Plantinga s accounts of faith are the main focus of this chapter. The third chapter is chiefly concerned with the possibility of believing without sufficient evidence; the permissibility of such believing is also addressed. Views elaborated by John Bishop and Jeff Jordan are central in this chapter. In the fourth chapter I analyse views which claim that faith need not entail belief and the impact of these views on issues concerning the voluntariness of faith. The chapter consists of views put forward by Robert Audi, William Alston, Louis Pojman, and J. L. Schellenberg. This chapter also includes the view of faith I defend, that is, faith as propositional hope. The voluntary aspect of religious faith has been understood in different ways. The overall conclusion of this study is that the cognitive aspect of faith is in the main involuntary, though volitional acts can have some effect on it. The same goes for the emotional and evaluative aspects of religious faith. On the other hand, the practical dimension of faith seems to be largely a matter of voluntary choice and behaviour. These insights imply that from a philosophical viewpoint whether people perceive a given religious faith as a worthwhile and meaningful worldview is due to other factors than their direct voluntary choice, but it is their decision whether they commit themselves to the faith in question.Kysymys uskonnollisen uskon luonteesta kuuluu teologian keskeisimpiin teemoihin. Siksi on erikoista, että modernissa uskonnonfilosofiassa suositussa analyyttisen teismin traditiossa uskonnollinen usko ei ole ollut kovinkaan yleinen tarkastelun aihe. Käyty keskustelu on kuitenkin ollut monipuolista. Tutkimuksessani analysoin kriittisesti analyyttisten teistien (esim. Swinburne, Plantinga, Alston) käsityksiä uskonnollisesta uskosta. Näkökulmani aiheeseen on uskonnollisen uskon tahdonvaraisuuteen liittyvät filosofiset ongelmat. Tutkimusmetodina käytetään filosofista käsite- ja argumenttianalyysia. Tutkimuksen keskeinen kysymys on, millä tavoin analyyttiset teistit katsovat uskonnollisen uskon omaksumisen tai ylläpitämisen olevan tahdonvaraista. Lisäksi tutkimus tuo oman panoksensa keskusteluun kehittämällä käsitystä uskonnollisesta uskosta toivona. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Näin tutkimus paikkaa keskustelussa ilmenevän puutteen. Tutkimuksen keskeisenä aiheena on erilaisten uskomusasenteiden, kuten uskon, toivon ja hyväksymisen, analysointi. Analyyttiset teistit katsovat uskonnollisen uskon sisältävän tällaisen episteemisen aspektin keskeisenä osanaan. Tutkimuksen toinen merkittävä teema koskee uskonnollisen uskon oletettua käytännöllistä ulottuvuutta ja sen edellyttämiä asenteita. Analyyttisillä teisteillä on taipumus ajatella, että uskonnolliseen uskoon kuuluu sitoutuminen uskonnolliseen elämänmuotoon tätä on jopa pidetty uskonnollisen uskon keskeisimpänä osana. Episteemisen ja käytännöllisen aspektin lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan uskonnollisen uskon tunteellista ja arvottavaa puolta. Uskonnollisen uskon tahdonvaraisuuden problematiikka liittyy myös teologisiin aihepiireihin, kuten uskonnollisen uskon ansiokkuuteen ja uskonnolliseen uskon Jumalan armolahjana. Tutkimuksessa käsitellään myös näitä teemoja, vaikka sen keskiössä ovat uskon ja tahdon suhteeseen liittyvät filosofiset ongelmat. Tutkimuksen yleisenä johtopäätöksenä on, ettei uskonnollisen uskon episteemistä ja tunteellis-arvottavaa puolta ole perusteltua pitää tahdonvaraisena, vaan ne pohjautuvat tahdosta riippumattomiin tekijöihin. Näin tutkimuksessa esimerkiksi vastustetaan Alstonin ja Pojmanin näkemyksiä ja yhdytään Audin, Plantingan ja Swinburnen käsityksiin. Edelleen tutkimuksessa jaetaan esimerkiksi Bishopin ja Swinburnen korostus uskonnollisen uskon käytännöllisen aspektin tahdonvaraisuudesta. Yleisesti ottaen nämä tulokset merkitsevät, että uskonnollisen uskon kokeminen järkeenkäyväksi ja vetoavaksi maailmankatsomukseksi William Jamesin sanoin aidoksi vaihtoehdoksi ei perustu henkilöiden tahdon valintaan, mutta se, sitoutuvatko henkilöt mielekkääksi kokemaansa uskoon, on heidän tahdon päätöksensä. Lisäksi tutkimuksessa puolustetaan esimerkiksi Audin ja Pojmanin korostamaa näkemystä, ettei uskonnolliseen uskoon sitoutuminen edellytä vahvaa episteemistä uskomusasennetta. Tutkimuksen mukaan toivo uskon kohteen paikkansapitävyydestä riittää.
Subject: teologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
faithand.pdf 1.198Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record