"Jag skäms – jag är alltid bara ensam. Ensamhet är ett stigma." : Högskolestuderandes berättelser om ensamhet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153733
Title: "Jag skäms – jag är alltid bara ensam. Ensamhet är ett stigma." : Högskolestuderandes berättelser om ensamhet
Author: Westerholm, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153733
http://hdl.handle.net/10138/157459
Thesis level: master's thesis
Abstract: The tasks of this research are to identify different types of loneliness among academic students, clarify what kind of meaning loneliness is given in the students life and what kind of interpretation repertoires the student is using when talking about loneliness. In the study was identified social loneliness, emotional loneliness, fenomenological loneliness, normative loneliness, existential loneliness and physical loneliness. Typestories were constructed on the basis of Gergen and Gergens (1988) categorization of development of the plot of the story in regressive, progressive and stable plots. Students used following interpretation repertoires talk about fighting, talk about being a looser, talk about isolating herself and talk about being separated. The data consists of online discussions of loneliness on Nyytis website. Recommended measures are to improve affinity/fellowship among students and to develop activity which could prevent lonelinessForskningsuppgifterna handlar om att identifiera ensamhetstyper, redogöra för vilken betydelse respondenterna ger ensamheten och hurudana tolkningsrepertoarer de använder då de pratar om ensamhet. I studien identifierades social ensamhet, emotionell ensamhet, fenomenologisk ensamhet, normativ ensamhet, existentiell ensamhet och fysisk ensamhet. Typberättelserna konstruerades på basen av Gergen och Gergens (1988) gruppering av intrigens form i regressiva, progressiva och stabila intriger. I studien framkom att respondenterna använde tolkningsrepertoarer som prat om att kämpa, prat om att isolera sig och prat om att vara avskild. Källmaterialet i studien består av högskole- och universitetsstuderandes nätdiskussioner om ensamhet på Nyyti rf:s hemsida. Rekommenderade åtgärder är att öka samhörigheten i högskolorna och universiteten och utveckla verksamhet som skulle förebygga och minska ensamheten.
Subject: ensamhet
narrativ analys
diskursanalys
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record