Välimiesmenettely konkurssissa : erityisesti välityssopimiusten sitovuuden kannalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510203756
Title: Välimiesmenettely konkurssissa : erityisesti välityssopimiusten sitovuuden kannalta
Author: Rinne, Santtu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510203756
http://hdl.handle.net/10138/157521
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Välityssopimus sitoo pääsääntöisesti sen tehneitä sopimusosapuolia. On kuitenkin tilanteita, joissa tähän sopimusoikeudelliseen lähtökohtaan joudutaan tekemään poikkeuksia. Korkein oikeus katsoi vuonna 1952 ratkaisussaan KKO 1952-I-1, ettei urakkasopimukseen sisältynyt välityslauseke sitonut sellaista urakkasopimuksesta johtunutta saatavaa riitauttanutta velkojaa, joka ei ollut ollut tuon sopimuksen osapuoli. Ratkaisussa KKO 2013:84 korkein oikeus puolestaan katsoi, että kolmas taho, joka ei ollut sopimuksen osapuolena, oli sidottu sopimukseen sisältyneeseen välityslausekkeeseen, koska kysymys oli ollut sopimuksesta aiheutuvasta riidasta ja sopimus oli sisältänyt välityslausekkeen. Nämä kaksi ratkaisua koskivat varsin erilaisia tilanteita. Vuoden 1952 ratkaisussa oli kyse urakkasopimuksen tulkinnasta konkurssitilanteessa, kun taas vuoden 2013 ratkaisussa oli kyse kolmannelle osapuolelle osakassopimuksessa asetetusta etuosto-oikeudesta. Ratkaisujen aihepiirien erilaisuudesta huolimatta ne käsittelivät yhteistä ongelmaa. Kuinka laaja on välityslausekkeiden sivullissitovuus? Tutkielma esittelee konkurssiriitojen välityskelpoisuuden ja keskittyy erityisesti tarkastelemaan välityssopimusten sitovuuden ulottuvuutta suhteessa konkurssin eri toimijoihin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record