"Tahdon jotain maani puolesta tehdä" : Heikki Renvall aatteiden ja ilmiöiden välittäjänä 1900-luvun alun Euroopassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1786-1
Title: "Tahdon jotain maani puolesta tehdä" : Heikki Renvall aatteiden ja ilmiöiden välittäjänä 1900-luvun alun Euroopassa
Author: Reenkola, Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-12-03
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1786-1
http://hdl.handle.net/10138/158060
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: I WANT TO ACT FOR MY COUNTRY Heikki Renvall as a mediator of transnational cultural phenomena and ideas in early 20th century Europe This dissertation focuses on Heikki Renvall's (1872-1955) role as a mediator of transnational cultural and political phenomena in early 20th-century Europe. As a national economist, he was paying attention to the factors of social reform. As one of the leaders of the political group called the Young Finns, he was able to carry out his political as well as his cultural ambitions. The aim of the dissertation is to explore which nation-building social and cultural elements Renvall was involved in and influenced by in terms of the more advanced cultures he was connected with. By examining the similarity of the ideologically based functions in Europe and in Renvall's home country Finland, his activity as a mediator shows, as well as the reception of his apparently too modern ideas. The framework for this study draws from history of ideologies and more specifically from the research on cultural transfer focused on the comparison between apparently parallel concepts. In this study, a microhistorical approach is used in examining Renvall's letters to his spouse, the opera singer Aino Ackté, as a biographical source material. As a scientist Renvall published up-to-date articles and lectures covering his field, discussing the studies at universities abroad, mainly in Berlin, Munich, Paris and London. His world of ideas appears in this material. Despite his propagandist activity, which did not go unnoticed in Finland and where the Russian government was forcing its national tendences, he was nominated as the first managing editor-in-chief of the daily newspaper Helsingin Sanomat in 1904. He was selected for this role because of his leading position among the Young Finns. He grounded yet another newspaper Suomalainen Kansa in 1907 to support his constitutional political mission. Renvall was fascinated by the publicity that French newspapers offered as a role model for the Finnish situation defending its threatened autonomy in 1903. He was elected as a member of the new parliament and was then able to carry through his political ambitions. In this study I bring out cultural phenomena, ideas and mode of action that were developed and modified in forcefully industrializing centrals of early 20th century Europe which Renvall seek to integrate for the benefit of his own national building country. The main argument of this study is that, as a mediator, Renvall suggested reforms that were way ahead of his time in Finland. He could be called as an intellectual cosmopolitan because he managed to create an international network while studying and travelling in Europe."TAHDON JOTAIN MAANI PUOLESTA TEHDÄ" - Heikki Renvall aatteiden ja ilmiöiden välittäjänä 1900-luvun alun Euroopassa Väitökseni tutkimustehtävä on analysoida prosesseja, joista selviää, miten Heikki Renvall (1872-1955) omaksui kansainvälisiä vaikutteita sekä sovelsi ja muokkasi niitä kirjoituksissaan ja toiminnassaan, kun hän pyrki luomaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin Suomessa. Mitkä olivat ja mihin asettuivat Renvallin Keski-Euroopasta 1900-luvun alussa omaksumat aatteet ja ilmiöt? Kansantaloustieteilijänä hänen huomionsa kiinnittyi sosiaalisiin uudistuksiin. Perustuslaillisten nuorsuomalaisten johtohahmona hän vaikutti poliittisella kentällä. Renvallin toimien kautta on mahdollista havaita suomalaisen yhteiskunnan rakentumista ja kansainvälisen keskustelun merkitystä 1900-luvun alun akuuttien, avointen sosiaalisten ja kulttuuristen kysymysten äärellä. Aate- ja sosiaalihistoriaan lukeutuva tutkimukseni on osa Suomen ja Euroopan historian vuorovaikutuksen tutkimuskenttää. Käytän tutkimuksellisena työkaluna ylirajaisuuden käsitettä, jota voidaan tarkastella sekä historiallisena ilmiönä että teoreettisesti ja metodologisesti jäsentävänä viitekehyksenä. Tutkimukseni kiinnittyy kansallisuuden ylittäviin prosesseihin, toimijoihin, tapahtumiin ja ajatustapoihin. Kulttuuristen merkitysten siirtoa ja niiden vertailua hyödyntävä ylirajainen tutkimus kohdistuu merkitysten kerrostumiin ja limittäisyyksiin. Tutkimuksessani hyödynnän Renvallin ja hänen puolisonsa oopperalaulaja Aino Acktén (1876-1944) välistä kirjeaineistoa ja Renvallin laatimia 1900-luvun alussa ajankohtaisia oman alansa tieteellisiä julkaisuja. Tutkimuksessani tuon esille ilmiöitä, aatteita ja toimintatapoja, joita esiintyi teollistuneimmissa eurooppalaisissa keskuksissa ja joita Renvall pyrki integroimaan omaan kotimaahansa. Renvall toimi osana laajempaa verkostoa, joka pyrki rakentamaan kansallista hyvinvointia kotimaahansa. Tutkimuksessani käy ilmi, että Renvall oli hyvin edellä omaa aikaansa, ja toimi välittäjänä kansainvälisen verkoston jäsenenä aktiivisesti poliittista missiotaan edistäen. Renvallin toiminta kiinnittyi kosmopoliittien intellektuellien aktiivisuuteen ja hänen uudistuspyrkimyksensä ovat olleet älyllisesti perusteltuja ja kansallista hyvinvointia rakentavia. Myöhemmin Renvall vaikutti itsenäisyyssenaattorina ja saattoi päätökseen tärkeimmäksi katsomansa tehtävän.
Subject: yleinen historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tahdonjo.pdf 8.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record