Kummioppilastoiminnan tavoitteiden toteutuminen erään espoolaisen koulun yhdellä luokkaparilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113794
Title: Kummioppilastoiminnan tavoitteiden toteutuminen erään espoolaisen koulun yhdellä luokkaparilla
Author: Holmberg, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113794
http://hdl.handle.net/10138/158119
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this qualitative study is to find out whether the aims of Finnish peer support services, set by Mannerheimin lastensuojeluliitto, are met in a school in Espoo. 12 first-graders and nine fifth-graders were individually interviewed for the study, and the purpose was also to see if the views of first-graders and fifth-graders differed from each other. The interviews were semi-structured and done at the pupils' school. Afterwards the interviews were transcribed and analysed with a content analysis. The three main aims for peer support services are supporting communality, supporting the pupils' growth and supporting the national curriculum. These aims were divided into smaller parts. The results section shows that peer support services are met mostly with a positive attitude, but not all the goals were successfully fulfilled. Supporting communality seemed to have the best success, since the pupils spent most of their time together playing different kinds of games in bigger groups. This made it possible for the smaller pupils to learn not to exclude anyone in their games. Supporting the pupils' growth had been partly successful too, by teaching the smaller pupils all kinds of games or school rules and by acting as though in the role of a bigger sibling. The curriculum came in to the picture with the older pupils teaching the younger ones reading or maths, but also by showing them how to treat everyone nicely and with respect. However, especially the first graders thought there hadn't been enough time to spend with their peer supporter, and many of the relationships between the pairs were not as close or mutual as would have been ideal. Some of the fifth-graders kept on playing their favourite games – football, mainly – while at the same time not taking into account the first-graders' hopes. There weren't great differences between the first-graders' and fifth-graders' views: the biggest ones seemed to be the first-graders' hopes for more time together and the fifth-graders' more detailed stories about the time spent. The transcript covered all the interviews as whole and transparency was taken care of throughout the study, which contribute to the quality and credibility of this research. There was no hypothesis in this study and I did my best to maintain an open mind while interviewing and analysing the results. Then again, some of the older students may have responded in ways they thought were suitable for the occasion instead of being completely honest. However, I feel that the study gives a reliable description of the peer support services in the school and hopefully helps to develop them further in the future.Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, toteutuvatko Mannerheimin lastensuojeluliiton kummioppilastoiminnalle asettamat tavoitteet eräässä espoolaisessa koulussa ensiluokkalaisten ja viidesluokkalaisten näkökulmasta, sekä eroavatko ensiluokkalaisten ja viidesluokkalaisten näkemykset merkittävästi toisistaan. Tutkimus toteutettiin yksilöllisten teemahaastatteluiden avulla oppilaiden koulussa. Haastatteluun osallistui 21 oppilasta, joista 12 oli ensiluokkalaisia ja yhdeksän viidesluokkalaisia. Haastattelut litteroitiin kokonaisuudessaan ja analysoitiin teemojen ja tutkimuskysymysten kautta teoriasidonnaisella analyysilla. Tutkimus on lähestymistavaltaan fenomenologinen. Tavoitteita olivat yhteisöllisyyden tukeminen, oppilaan kasvun tukeminen sekä perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttaminen. Lisäksi näillä tavoitteilla oli alakohtia, joita on käytetty apuna tulosten esittämisessä. Tulosten mukaan kummitoimintaan suhtaudutaan suurimmaksi osaksi positiivisesti, mutta se ei onnistu täyttämään kaikkia MLL:n asettamia tavoitteita. Yhteisöllisyyden tukeminen on onnistunut parhaiten yhteisten leikkien ja mallin näyttämisen avulla. Oppilaan kasvua on tuettu opettamalla leikkejä, viettämällä yhteistä aikaa ja osittain opettamalla esimerkiksi koulun sääntöjä ja toimimalla turvallisena, isompana kaverina. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on toteutettu näyttämällä mallia kaikki mukaan -mentaliteetista ja opettamalla esimerkiksi kertolaskuja tai lukemista. Toisaalta kummitoimintaa on ollut etenkin ensiluokkalaisten mielestä liian vähän, jotta kummiparien välille olisi muodostunut luotettava ja vastavuoroinen suhde. Tytöt näkivät huomattavasti poikia enemmän vaivaa yhteisen tekemisen suunnittelemiseen. Erot ensiluokkalaisten ja kummien näkemyksissä eivät olleet suuria, mutta esille nousivat ensiluokkalaisten halu yhteisen ajan lisääntymisestä sekä kummien selvemmät näkemykset esimerkiksi opetetuista asioista, joita ensiluokkalaiset eivät muistaneet. Tutkimuksen luotettavuutta tukevat kattava litteraatio, läpinäkyvä selostus sekä oma avoimuus haastateltavien ja tulosten suhteen. Toisaalta luotettavuutta saattaa vähentää oppilaiden, etenkin viidesluokkalaisten, pyrkimys sosiaalisesti suotaviin vastauksiin. Kaiken kaikkiaan tutkimus antaa mielestäni luotettavan kuvan siitä, millaista kummitoiminta on kyseisessä, tavallisessa suomalaisessa koulussa. Tutkimuksesta on toivottavasti hyötyä kummitoiminnan kehittämisessä sekä sen mahdollisuuksien ja kompastuskivien noteeraamisessa.
Subject: kummioppilastoiminta
kummioppilas
yhteisöllisyys
vertaisoppiminen
vertaistuki
koulukiusaaminen
vertaisryhmä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
holmberg_marika.pdf 1.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record