Boorilannoituksen vaikutus lantun (Brassica napus ssp. napobrassica) satoon ja ruskotaudin esiintymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511163809
Title: Boorilannoituksen vaikutus lantun (Brassica napus ssp. napobrassica) satoon ja ruskotaudin esiintymiseen
Author: Pero, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511163809
http://hdl.handle.net/10138/158135
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Lanttu on boorin puutokselle herkkä juures, jonka sadon laatua heikentää erityisesti lantun ruskotauti. Lantun ruskotauti on lantulla esiintyvä fysiologinen boorin puutostila, jossa lantun juurikkaan ydin tummuu ja lantusta tulee kauppakelvoton. Lantun ruskotautia esiintyy maailmanlaajuisesti, erityisesti Pohjois-Euroopassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää miten eri boorilannoituskäsittelyt vaikuttavat lantun satoon ja ruskotaudin esiintymiseen. Erityisesti tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan voisiko sijoituslannoituksella ehkäistä lantun ruskotautia tehokkaammin kuin pinta- tai lehtilannoituksella. Kokeet järjestettiin kasvukausina 2013 ja 2014 Köyliössä Apetit Ruoka Oyj:n Räpin koetilalla. Kokeet ovat osa Apetit Ruoka Oyj:n sekä Yara Suomi Oyj:n yhteistyöhanketta, missä etsitään parasta lannoitusratkaisua lantun ruskotaudin ehkäisyyn. Käsittelyissä käytettiin joko lannoitteen pinta- tai sijoituslannoitusta sekä näiden lisänä lehtilannoitusta. Maaperän ravinnepitoisuudet määritettiin ennen kylvöä ja sadonkorjuun jälkeen. Ennen sadonkorjuuta lantuista määritettiin lehtien ravinnepitoisuudet ja sadonkorjuun yhteydessä juurikkaan ravinnepitoisuudet. Lisäksi määritettiin lantun sato ja ruskotaudin esiintyvyys. Eri boorilannoituskäsittelyillä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lantun satoon vuonna 2013. Vuonna 2014 sijoituslannoituskäsittely nosti lantun satotasoa verrattuna pintalannoitettuihin käsittelyihin. Vuonna 2013 lantun ruskotautia esiintyi sijoituslannoituskäsittelyissä merkitsevästi vähemmän kuin pintalannoituskäsittelyissä. Vuonna 2014 ruskotautia esiintyi erittäin vähän kaikissa käsittelyissä eikä käsittelyiden välillä havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja lantun ruskotaudin esiintyvyydessä. Tämän tutkimuksen perusteella lantulla sijoituslannoitus on tehokkaampi lannoitustapa kuin pintalannoitus. Lehtilannoituskäsittelyillä ei havaittu kumpanakaan vuonna vaikutusta lantun satoon tai ruskotaudin esiintymiseen. Tämän tutkimuksen perusteella lantun lannoitukseen suositellaan peruslannoitteen antamista sijoituslannoituksena kylvön yhteydessä hyvälaatuisen sadon varmistamiseksi.Brown-heart disorder in rutabaga is a boron deficiency syndrome that renders the inside of the roots brown and makes the crop unfit for market. The connection between boron deficiency and brown-heart was first reported in 1930’s. Brown-heart continues to be a concern for rutabaga growers all over the World, especially in Northern Europe, Canada, United States of America and New Zealand. The aim of this thesis was to compare the effects of various methods of applying boron, in terms of rutabaga yield and brown-heart. The field experiments were done in 2013 and 2014 on Räpi research farm of Apetit Ruoka Oyj in municipality of Köyliö, as part of collaboration between Apetit Ruoka Oyj and Yara Suomi Oyj. The companies aimed to find the best fertilizer solution for the prevention of brown-heart in rutabagas. Treatments were either fertilizer placement or broadcast application. In addition, foliar spraying treatment was used. Nutrient levels of the soil were analysed before planting and after harvest. The nutrient levels of rutabaga leaves before harvest, and nutrient levels of rutabaga roots by the time of harvest, were analysed. Additionally, the yield and number of rutabagas with brown-heart were determined. In experiments done in 2013, the effect of boron treatment on yield was statistically insignificant. In 2014, the fertilizer placement increased the yield as compared to broadcast application. In 2013 the number rutabagas with brown-heart disorder was significantly less within the samples treated with fertilizer placement, as compared to samples treated with broadcast applications. In 2014 the overall number of rutabagas with brown-heart was low, and the differences between treatments were statistically insignificant. Of the rutabaga boron treatments compared in this thesis, the fertilizer placement was more efficient than the broadcast application. Generally, the effect of foliar spraying treatment on yield or quality of the rutabagas was insignificant. In order to achieve high quality rutabaga crop, applying boron with fertilizer placement simultaneous to sowing, is recommended.
Subject: Brassica napus ssp. napobrassica
Brassica napus ssp. napobrassica
rutabaga
brown-heart
boron
fertilizer placement
lanttu
boori
ruskotauti
sijoituslannoitus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record