Playing with Meaning : Music's Meanings in the Aesthetic Experience of Gameplay

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512023877
Title: Playing with Meaning : Music's Meanings in the Aesthetic Experience of Gameplay
Author: Saarikoski, Santeri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512023877
http://hdl.handle.net/10138/159583
Thesis level: master's thesis
Discipline: Musicology
Musiikkitiede
Musikvetenskap
Abstract: Tutkielma käsittelee musiikin merkitystä esteettisen pelikokemuksen muodostamassa kontekstissa. Kyseessä on videopelitutkimus, jossa rakennetaan teoreettinen viitekehys pelaamisen esteettisestä kvaliteetista, sekä kyseisen interaktiivisen kokemuksen vaikutuksesta sen sisältämän musiikin merkityksien muodostumiseen. Työn keskeisimpiä johtopäätöksiä havainnollistetaan lisäksi lyhyessä demonstroivassa osiosssa, jossa perehdytään syvällisemmin kahden 2000–luvun alkupuolen videopelin Bioshock Infiniten (2013) sekä Destinyn (2014) musiikkiin. Tutkielman lähtökohtana toimii kasvava peliteollisuus sekä kyseisen viihdeteollisuuden osa–alueen lisääntyvä tendenssi sisältää monipuolisesti musiikkia. Tätä kasvua havainnollistetaan sekä pelaamiseen kuluvan ajan, että siihen käytetyn rahan perspektiiveistä. Näiden osatekijöiden lisääntymisen argumentoidaan olevan peruste pelikokemuksen sisältämän musiikin tutkimukselle. Musiikin merkityksen käsite määritellään John Deweyn sekä Philip Taggin teorioiden pohjalta. Musiikin saama merkitys todetaan kontekstisidonnaiseksi, jonka myötä pelikokemuksen omatakeisella viitekehyksellä nähdään olevan vaikutus merkityksien muodostumiseen. Videopeli määritellään interaktiiviseksi multimediakokemukseksi, jonka myötä muuttuvaa merkitystä käydään läpi niin multimediamallien (Nicholas Cook) kuin myös interaktiivisuuden (Karen Collins) näkökulmasta. Johtopäätöksenä, pelikokemuksen musiikin merkityksien nähdään muotoutuvan sekä muun multimediasisällön että pelaajan oman aktiivisuuden lopputuloksena. Pelikokemuksen sisältämän musiikin merkittävyyttä korostetaan lisäksi John Deweyn esteettisen kokemuksen käsitteen kautta. Tällaista sekä tekemistä että vastaanottamista sisältävää kokemusta peilataan interaktiiviseen pelikokemukseen, jolloin lopputuloksena on näkemys pelaamisesta Deweyn käsityksien mukaisena esteettisenä kokemuksena. Tutkimuksen merkittävimpänä lopputuloksena on multimediamalleja, interaktiivisuutta sekä esteettistä kokemusta korostava teoreettinen viitekehys, jota on mahdollista hyödyntää tulevassa pelitutkimuksessa.
Subject: gameplay
multimedia model
kinesonic synchresis
video game
aesthetic experience
interactive
music's meaning


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record