Kiista ilmastosta : pohjoisen ja etelän esittämät oikeutukset uutta ilmastosopimusta rakentavien kokousten julkisissa keskusteluissa.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/15986
Title: Kiista ilmastosta : pohjoisen ja etelän esittämät oikeutukset uutta ilmastosopimusta rakentavien kokousten julkisissa keskusteluissa.
Author: Huikuri, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Date: 2010-02-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/15986
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee ilmastopoliittista keskustelua, jota on esitetty Kioton pöytäkirjan jatkosopimuksen ympärillä pohjoisen (modernit teollisuusmaat) ja etelän (kehittyvät maat) julkisuudessa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitkä edellytykset pohjoisessa ja etelässä nähdään tärkeimpinä uuden ilmastosopimuksen toteutumisen kannalta. Tutkimus keskittyy Kööpenhaminan ilmastokokousta edeltäviin neljään YK:n ilmastokonferenssiin (2005−2008), joiden virallinen tavoite oli rakentaa perusta Kioton pöytäkirjan jatkosopimukselle. Uutta ilmastosopimusta ei kuitenkaan saavutettu, mihin tämän tutkimuksen valossa ensisijaisena syynä nähdään pohjoisen ja etelän välisen ilmasto-oikeudenmukaisuuden toteutumattomuus. Pohjoisen näkökulmaa tutkimuksessa edustaa Suomi ja etelän perspektiiviä Intia. Tutkimus esittelee ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta käytyä aiempaa keskustelua, jonka varaan ei toistaiseksi ole kyetty rakentamaan yhteisesti hyväksyttyä taakanjakomallia. Tutkimuksessa argumentoidaan, että oikeudenmukaisuuskeskustelu hyötyisi laajemmasta tavasta käsitteellistää ”yhteinen hyvä”. Uudeksi näkökulmaksi esitetään Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot'n oikeuttamisteoriaa. Sen näkökulmasta kiistatilanteet ovat tilannesidonnaista ja neuvottelemalla sovittavissa olevaa refleksiivistä toimintaa, jota on mahdollista tutkia osapuolten käyttämien oikeutusten kautta. Kansalaisuuden, markkinoiden, teollisuuden, kodin, innoituksen, mielipiteen ja ekologian valtapiireihin nojaavat oikeutukset symboloivat yhteiskunnissa vaikuttavia moraalijärjestyksiä, joihin vedoten osapuolet pyrkivät sopimuksen muodostumiseen. Jotta se onnistuisi, on osapuolten saavutettava yksimielisyys tilanteelle legitiimeistä oikeutuksista. Tutkimusaineistoksi valittiin artikkelit Suomen ja Intian ilmastokeskusteluja edustavista Helsingin Sanomat ja The Times of India. Menetelmänä käytettiin oikeuttamisteoriaan pohjautuvaa julkisen oikeuttamisen analyysia, jonka avulla vertailtiin julkisissa ilmastokeskusteluissa käytettyjä oikeutuksia. Tutkimustulokset osoittivat, että pohjoisessa keskusteltiin yhteistoiminnasta sekä tehokkaista ja markkinat huomioon ottavista ilmastotoimenpiteistä, kun taas etelässä oikeudenmukaisuudesta ja vastuun jakamisesta. Tästä päätellen uuden ilmastosopimuksen edellytyksiksi nähdään etelässä oikeudenmukaisuus ja pohjoisessa toimien kokonaisvaltainen tehokkuus ja laajuus. Toiseksi havaittiin, etteivät kummankaan maan ilmastokeskustelu painottunut ympäristöarvojen edistämiseen, sillä ekologisia oikeutuksia käytettiin pääosin tukiargumentteina muiden oikeutusten yhteydessä. Havainto viittaa siihen, että kansainvälinen yhteisö on saavuttanut yksimielisyyden ilmaston suojelun tärkeydestä ja siirtynyt ”seuraavalle tasolle” puhumaan sopimuksen edellytyksistä ja toimenpiteiden sovellustavoista. Kolmanneksi vain Intian ilmastokeskustelu esitti oikeutusten välistä kritiikkiä. Markkinaoikeutukset arvostelivat ympäristönsuojelua kalliiksi ja köyhille maille mahdottomaksi ja teollisuusoikeutukset kritisoivat kansalaisuusoikeutuksia nähden sopimusneuvottelut hitaina ja tehottomina. Näin ollen Intian ilmastokeskustelun erityispiirteeksi nousi talouden korostaminen ympäristöarvostusten ohi sekä tehokkuuden painotus yhteistoiminnan periaatteiden yli. Intian ilmastokeskustelu oli muutenkin Suomen keskustelua kriittisempää, minkä lisäksi se esitteli Suomea monipuolisemmin pohjoisen ja etelän näkökulmia. Intian median ilmastoneuvotteluihin kohdistama huomio oli myös verrattain suurempaa. Tärkeimmät lähteet: Boltanski, Luc ja Thévenot, Laurent (2006): On Justification. Economies of Worth. New Jersey: Princeton Press. Helsingin Sanomat. http://www.hs.fi/arkisto. The Times of India, Delhi edition. http://publication.samachar.com/timesofindia/delhi/delhi.php.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ilmastopolitiikka
ilmastoneuvottelut
julkinen keskustelu
oikeudenmukaisuus
oikeuttamisteoria
oikeutus - teoriat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 6.283Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record