Aronian antosyaanien aineenvaihduntatuotteet ja niiden analytiikka

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161164
Title: Aronian antosyaanien aineenvaihduntatuotteet ja niiden analytiikka
Author: Wessman, Inka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161164
http://hdl.handle.net/10138/160191
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelskemi
Food Chemistry
Elintarvikekemia
Abstract: Aroniamarjat sisältävät antosyaaneja, joiden antioksidatiivisilla ominaisuuksilla on mahdollisesti sydän- ja verisuoniterveyttä edistävä vaikutus. Antosyaanit hajoavat elimistössä useiksi aineenvaihduntatuotteiksi, joista tämän työn kannalta merkittävimpiä ovat fenolihapot. Fenolihappoja voidaan määrittää virtsanäytteistä, mutta näytteet tulee esikäsitellä ennen niiden analysoimista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida pienen mittakaavan kiinteäfaasi uuttomenetelmä (μSPE) virtsanäytteistä määritettäville aroniamarjan fenolisille aineenvaihduntatuotteille ja hyödyntää menetelmää kliinisen tutkimuksen virtsanäytteisiin. μSPE:n toimivuutta arvioitiin saantokokeilla, jotka suoritettiin kuudella fenolisella yhdisteellä: ferulahapolla, protokatekiinihapolla, 3,4-dihydroksyfenyylietikkahapolla, hippurihapolla, homovanilliinihapolla ja syanidiini-3-glukosidilla. Menetelmän optimoinnissa vertailtiin muurahaishapon ja trifluoroetikkahapon vaikutusta fenolisten yhdisteiden saantoon. Uuttomenetelmää sovellettiin satunnaisesti valittuihin kliinisen tutkimuksen virtsanäytteisiin, missä koehenkilöt olivat nauttineet neljän viikon ajan 100 ml aroniamehua, joka sisälsi 1 g fenolisia yhdisteitä. Kliinisen tutkimuksen virtsanäytteistä tarkasteltiin lähemmin kolmea tuntematonta yhdistettä (A, B ja C), jotka tunnistettiin MSmääritysmenetelmän avulla mahdollisiksi fenolisiksi yhdisteiksi. Tutkimus tehtiin osana EU-rahoitteista BACCHUS-hanketta. Tutkimus osoitti μSPE-uuton puhdistavan virtsanäytteistä fenolisten yhdisteiden kaltaisia yhdisteitä, jotka hankaloittavat analyyttien määrittämistä. Lisäksi saantokokeet osoittivat hapoilla olevan vaikutusta fenolisten yhdisteiden pidättyvyyteen käänteisfaasipylväässä. Hapon vaikutus oli kuitenkin melko spesifinen eri fenolisille yhdisteille, minkä vuoksi selkeää paremmuutta happojen välillä ei havaittu. Kliinisen tutkimuksen virtsanäytteiden kolmesta tuntemattomasta yhdisteestä kahdella oli fenolisten yhdisteiden kaltaisia ominaisuuksia. Yhdisteistä ensimmäinen muistutti protokatekiinihapon johdannaista ja toinen ferulahapon johdannaista, mikä todettiin niiden kromatografisten ja spektrofotometristen ominaisuuksien perusteella. Sen sijaan yhdistettä B ei tunnistettu, koska sillä ei ollut riittävästi fenolisten yhdisteiden kaltaisia ominaisuuksia.Aronia berry consist of possible health promoting anthocyanins of which antioxidative character may have a positive impact to reduce risk factors of cardiovascular diseases. When ingested, anthocyanins decompose to several metabolites of which phenolic acids were the main focus of this research. Phenolic acids can be measured in urine which must be pretreated before further analysis. The aim of the study was to optimize a micro scale solid phase (μSPE) purification method for analysing phenolic metabolites in urine. The method was validated by recovery tests (%). The influence of two acids, formic acid and trifluoroacetic acid, were tested for the recovery (%) of six phenolic compounds: ferulic acid, protochatechuic acid, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, hippuric acid, homovanillic acid and cyanidine-3-glucoside. The method was applied to selected spot urine samples of a clinical research with subjects who had ingested for four weeks 100 ml of aronia juice which contained 1 g of phenolic compounds. Three unknown compounds (A, B and C) were identified as possible derivatives of phenolic acids by UHPLC-MS. The research was part of an EU supported BACCHUSproject. μSPE had a purifying effect with the two acids used having a different influence to the recovery of test compounds. However, there was no clear evidence that either of the acids would be better suited for the purification of the phenolic acids used in this study. Two of the three unknown compounds in randomly selected urine samples were identified as possible derivatives of phenolic acids based on their chromatographic and spectrophotometric characters. Compound A was identified as protocatecuiq acid derivative and compound C was tentatively identified as a derivative of ferulic acid. Compound B instead was not identified because it did not have any typical attributes of phenolic acids.
Subject: μSPE
aronia
antosyaanit
fenolihappo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Inka_Wessman_pg_2016.pdf 1.570Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record