Att översätta rysk kultur? Analys av beskrivningar av S:t Petersburg i svenska reseskildringar och reseguider

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602231201
Title: Att översätta rysk kultur? Analys av beskrivningar av S:t Petersburg i svenska reseskildringar och reseguider
Author: Mezhevich, Olga
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med avhandlingen är att kartlägga och förklara vilka strategier som tillämpas vid översättning av kulturbundna element i svenskspråkiga beskrivningar av rysk kultur. Jag undersöker hur kulturspecifika ord och uttryck överförs samt vilka faktorer som påverkar valet av strategier för språkparet ryska-svenska. Forskningsmaterialet består av en reseguide och två reseskildringar över S:t Petersburg: 1) S:t Petersburg: en guidebok 2) S:t Petersburg. Metropolen runt hörnet och 3) Entusiasternas väg från Leningrad till S:t Petersburg. För den kvalitativa analysen skapas en analysmodell där materialen delas in i tre kulturella områden: sevärdheter och geografiska namn; seder, bruk och livsstil; konst, litteratur, arkitektur, musik. Därtill analyserar jag kort element som är knutna till stadens historia. För varje område genomför jag en analys av tillämpade översättningsstrategier: lån (inklusive direkt lån), direkt översättning, hybrid, beskrivning och analogi. I varje delanalys förklarar jag också hur grafiska och strukturella särdrag bidrar till översättning och markering av kulturbundna element i texten. Resultatet visar att alla fem översättningsstrategier är användbara men i olika grad. I alla tre kulturella områden, samt vid beskrivningar av historia, är strategierna lån, direkt översättning och beskrivning produktiva. Vad gäller strategierna hybrid och analogi framstår de som effektiva enbart vid vissa tillfällen. För att överföra både form och betydelse tillämpas ofta flera strategier tillsammans och olika kombinationer av dem kan användas. Grafiska särdrag som kursiv, citatecken, fetstil, primär- och sekundäranvändningar av samma element bidrar till markering av översatta kulturbundna element i texten. Som det framgår av analysen av mitt material finns det också faktorer som kan påverka valet av översättningsstrategi. Till de här faktorerna hör det kulturella område som beskrivs och texttypen.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201602231201
http://hdl.handle.net/10138/160283
Date: 2013
Discipline: Scandinavian Languages
Pohjoismaiset kielet
Nordiska språk


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
attovers.pdf 1.196Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record