Emotionaalisuus, kasvatusasenteet ja niiden yhteisvaikutus ennustamassa päihteidenkäyttöä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171176
Title: Emotionaalisuus, kasvatusasenteet ja niiden yhteisvaikutus ennustamassa päihteidenkäyttöä
Author: Suomela, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171176
http://hdl.handle.net/10138/160286
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Negative child-rearing environment has been associated with substance use in previous studies. Although, temperament has been shown to moderate the effects of parenting, only few studies have taken this into account when examining the relationship between family environment and substance use. Participants (n=1878; 56,8 % women) were selected from the longitudinal Young Finns study that began in 1980. The association between temperament trait emotionality and three child rearing attitudes dimensions (i.e., tolerance, significance and discipline) with alcohol consumption and smoking were examined using multinomial and logistic regression analysis. Higher emotionality and negative child rearing attitudes were associated with increased risk of smoking. Interaction between emotionality and tolerance was found: negative tolerance was associated with increased risk of drinking among boys who were high in emotionality. The results indicate that parenting has far-reaching consequences for substance use. The effect is partly moderated by emotionality, which helps to understand why people in the same kind of growth environment drift into different pathways.Negatiivisen, konfliktien sävyttämän vanhemmuuden yhteys lapsen päihteidenkäyttöön on havaittu useissa tutkimuksissa. Vanhemmuuden vaikutukset lapsen kehitykseen riippuvat jonkin verran lapsen temperamentista, mutta temperamentinmuuntava vaikutus nimenomaan päihteidenkäyttöä tutkittaessa on huomioitu hyvin harvoin. Tämä tutkimus oli osa vuonna 1980 alkanutta Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI) –tutkimusta. Koehenkilöitä tutkimuksessa oli 1878 (naisia 56,8 %), ja mittaukset suoritettiin vuosina 1980 ja 1992. Temperamenttipiirre emotionaalisuuden ja kolmen kasvatusasenteen (toleranssi, kuri ja merkitys) yhteyttä tupakointiin ja alkoholinkäyttöön tarkasteltiin logistisella ja multinomiaalisella regressioanalyysillä. Tulokset vahvistivat emotionaalisuuden ja kasvatusasenteiden yhteyden tupakointiin: korkea emotionaalisuus sekä kielteiset kasvatusasenteet (karkea kuri, vähäinen merkitys ja heikko toleranssi) olivat yhteydessä suurempaan tupakoimisen riskiin. Emotionaalisuuden ja toleranssin välillä havaittiin yhteisvaikutus: heikko toleranssi oli yhteydessä alkoholin suurkulutukseen vain korkean emotionaalisuuden pojilla. Tulokset osoittavat, että vanhemmuudella on kauaskantoisia vaikutuksia päihteidenkäyttöön. Vanhemmuuden vaikutukset riippuvat jonkin verran emotionaalisuudesta, mikä auttaa ymmärtämään yksilöllisiä kehityskulkuja. Emotionaalisuuden vaikutus on huomionarvoinen etenkin, jos kasvuympäristössä on muita päihteille altistavia tekijöitä.
Subject: emotionaalisuus
kasvatusasenteet
yhteisvaikutus
tupakointi
alkoholi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record