Inspiraation lähteet ja luonnostelu vaatesuunnittelijan suunnitteluprosessissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211296
Title: Inspiraation lähteet ja luonnostelu vaatesuunnittelijan suunnitteluprosessissa
Author: Omwami, Anniliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211296
http://hdl.handle.net/10138/160902
Thesis level: master's thesis
Abstract: The main goal of this study was to find out how sources of inspiration and sketching occur in fashion designers' design process and what kind of an affect they have on the process. Earlier studies (e.g. Eckert ja Stacey, 2003; Mete, 2006) have shown that sources of inspiration can be anything between material and immaterial. Sources of inspiration have also proven to have different roles in design process: e.g. they expand idea space and help to keep the design in its context (e.g. Eckert et. al., 2000; Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen, 2014). Earlier studies have also shown that sketching is an important part of designing. Sketching also provides a vital tool for designers' ideation. Based on earlier studies two main questions were formulated: 1. How do sources of inspirations occur in fashion designers design process and how designers interpret and transforms them into new ideas? 2. How does sketching occur in fashion designers design process and how does it support and improve ideation? The method used in this study was the thinking aloud protocol. Three fashion designers were asked to design a spring jacket for women thinking everything aloud during their ideation. The designers were provided with 10 photographs as sources of inspiration which they could voluntarily use during their ideation process. The design experiment was also recorded on video and few of the designers' sketches were photographed. Material from the experiment transformed into litterate. After that material was analyzed using methods of qualitative content analysis. This study was observed to support earlier studies. Sources of inspiration and sketching were detected to be an important part of designers' ideation. The designers adapted elements from the provided sources of inspiration in their ideas. They were also proven to have abilities to use pictures as fabric materials. Sketching played an important role e.g. in adapting elements from the sources of inspiration into new ideas. It was also used as a tool to evaluate the aesthetic and functional features as well as the details of the designers' ideas. Sketches were also proven to be one of the sources of inspiration for the designers' ideation.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää inspiraation lähteiden sekä luonnostelun esiintyminen vaatesuunnittelijan suunnitteluprosessissa. Inspiraation lähteiksi luokitellaan aiempien tutkimusten (mm. Eckert ja Stacey, 2003; Mete, 2006) perusteella kaikki materiaalinen ja immateriaalinen varanto. Aiemmat tutkimukset (mm. Eckert, ym, 2000; Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen, 2014) ovat osoittaneet, että inspiraation lähteet ovat mm. suunnittelun idea-avaruuden laajentajia sekä sitä raamittavia ja ohjaavia tekijöitä. Aiemmat tutkimukset (mm. Goldschmidt 1991; Goel 1995;Seitamaa-Hakkarainen, 2000) ovat myös osoittaneet, että luonnosten ja muistiinpanojen teko ovat kiinteä osa suunnittelua. Ne myös tarjoavat suunnittelijoille tärkeän välineen ideoiden jalostamiseksi. Teoriaan pohjaten tutkimuksen ongelmiksi muotoiltiin kaksi kysymystä: 1. Millä tavoin inspiraation lähteet ilmenevät vaatesuunnittelijan suunnitteluprosessissa ja miten suunnittelijat niitä tulkitsevat ja hyödyntävät uusien ideoiden tuottamiseksi? 2. Millä tavoin luonnostelu esiintyy vaatesuunnittelijan suunnitteluprosessissa ja tukee sekä edistää ideointia? Tutkimuksen metodina hyödynnettiin ääneenajattelua (eng. Thinking Aloud Method). Metodilla pystyttiin keräämään sanallista aineistoa koehenkilöiden ajatuksista työskentelyn hetkellä. Kokeeseen valittiin kolme vaatesuunnittelijaa, joita ohjeistettiin suunnittelemaan naiselle kevättakki. Inspiraation lähteeksi tarjottiin 10 kuvaa, joita suunnittelijat saivat vapaasti hyödyntää. Koe tallennettiin videolle ja osa suunnittelijoiden luonnoksista valokuvattiin. Sanallinen aineisto litteroitiin ja analysoitiin hyödyntäen laadullisen analysoinnin keinoja. Tutkimuksen todettiin tukevan aiempia tulkintoja. Tutkimuksen perusteella pystyttiin todistamaan inspiraation lähteiden ja luonnostelun tärkeä rooli osana vaatesuunnittelijoiden ideointia. Suunnittelijat siirsivät annetuista inspiraatiokuvista elementtejä omiin ideoihinsa. Tutkimuksessa havaittiin myös suunnittelijoiden kyvyt hyödyntää tarjottuja valokuvia sekä omaa visualisointikykyä kangasmateriaalin visualisoimiseen. Luonnostelun todettiin olevan oleellisessa asemassa mm. inspiraation lähteistä valittujen elementtien siirtämiseksi ideaan, ideoiden esteettisten ja toiminnallisten ominaisuuksien arvioimisessa, yksityiskohtien testaamisessa sekä myös itsestään inspiraation lähteenä.
Subject: fashion design
design process
ideation
source of inspiration
sketching
vaatesuunnittelu
suunnitteluprosessi
ideointi
inspiraation lähde
luonnostelu
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
anniliina_omwami_pg_2016.pdf 2.645Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record