Suomalaisten elintarvikkeiden markkinamahdollisuudet Latviassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221323
Title: Suomalaisten elintarvikkeiden markkinamahdollisuudet Latviassa
Author: Rajakangas, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221323
http://hdl.handle.net/10138/160929
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisten elintarvikkeiden markkinamahdollisuuksia Latviassa. Tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen lähestymistapa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, jossa oli monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui tuotevalikoiman suunnittelumallin sekä portinvartijoiden ostopäätösprosessin pohjalle. Portinvartijoiden päätöksenteko uuden tuotteen valikoimaan ottamisesta perustui tuotteen, tavarantoimittajan, kilpailuympäristötekijöiden sekä myymälän rajoitteiden arvioimiseen. Lisäksi tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin lopullisten kuluttajien vaikuttavan portinvartijoiden toimintaan. Tutkimustulokset osoittavat, että tuotteen ominaisuuksilla kuten sen ainutlaatuisuudella on merkitystä Latvian markkinoille pääsyssä. Lisäksi tavarantoimittajilla on vastaajien mukaan vaikutusta ja heidän toiminnassaan arvostetaan erityisesti toimitusvarmuutta sekä yhteistyökykyä. Lisäksi tuotteen hinnan ja laadun on oltava kohdillaan ja hyllystä on löydyttävä tilaa tuotteelle. Vastaajat pitävät suomalaisia elintarvikkeita korkealaatuisina, turvallisina ja hyvän maineen omaavina. Pelkkä suomalaisuus ei kuitenkaan riitä kilpailuetuna, vaan kokonaisuuden katsotaan ratkaisevan valikoimaan pääsyssä. Suurimmaksi esteeksi Latvian markkinoille pääsyssä osoittautui suomalaisten elintarvikkeiden hinta, sillä sitä pidettiin liian korkeana paikalliselle maksukyvylle. Lisäksi kilpailevat tuotteet, suomalaisten elintarvikkeiden maku ja latvialaisten heikko kiinnostus suomalaisia elintarvikkeita kohtaan nähtiin mahdollisina esteinä. Vastaajien mukaan suomalaisten elintarvikkeiden näkyvyys ja markkinointi on myös puutteellista, mikä voi vaikeuttaa markkinoille pääsyä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record