Askelmerkkejä liikuntaa opettavaksi luokanopettajaksi : Opettajankoulutusta edeltävät liikunnan sosialisaatioympäristöt, koetut vahvuudet ja käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2007-6
Title: Askelmerkkejä liikuntaa opettavaksi luokanopettajaksi : Opettajankoulutusta edeltävät liikunnan sosialisaatioympäristöt, koetut vahvuudet ja käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta
Author: Valtonen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-09
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2007-6
http://hdl.handle.net/10138/161016
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The main task of this teacher educational study is to explore the relationships between the pre-teacher-education socialization environments and class teacher students beliefs of quality physical education and their perceived strengths in teaching physical education in the primary school. This study focuses on gender, success in physical education, leisure physical activity, schooling and work experience in sports or teaching as socialization environments. To answer the research questions, five peer reviewed studies were published in scientific journals between years 2011 and 2015. The articles together with this synopsis form the doctoral thesis. The data were collected using an online questionnaire presented to the class teacher students at the beginning of their first year studies in physical education. The resulting 412 participants comprised 341 (83 %) female and 71 (17 %) male students and covered 88 % of the first year class teacher students at the University of Helsinki, Finland during the academic years 2006 2009. The data were categorized according to the qualitative and quantitative contents of the answers. Cross tabulation and binary logistic regression were the main statistical analyzes. The results indicate that the pre-education acculturative socialization environments are related to different emphases on the beliefs of good physical education and especially on the perceived strengths in teaching physical education. The physically advanced socialization environments tended to be related to subject-focused perceived strengths. On the contrary, the physically more modest social environments appeared more often to be connected to pupil-focused perceived strengths. Parallel, but weaker relationships between socialization environments and conceptions of good physical education were found. Teacher educators need to pay attention to these different approaches as challenges to development the teacher education studies. More research is needed to explore how the acculturative socialization environments affect teacher education and the work of teachers during the different phases of their professional career.Opettajankoulutuksen alueeseen lukeutuvan tutkimuksen päätehtävänä on tarkastella koulutusta edeltäviä sosialisaatioympäristöjä ja niiden yhteyksiä opiskelijoiden käsityksiin alakoulun hyvästä liikunnanopetuksesta ja omista vahvuuksista opettaa liikuntaa. Sosialisaatioympäristöiksi rajattiin koululiikunta, vapaa-ajan liikuntaharrastus, liikunta-alan koulutus ja työkokemus sekä sukupuoleen perustuvat käytänteet. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia viidellä, vuosina 2011 2015 julkaistulla vertaisarvioidulla tutkimuksella, jotka yhteenveto-osuuden kanssa muodostavat tämän artikkeliväitöskirjan. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella, johon vastasi 412 Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen lukuvuosina 2006 2009 aloittanutta opiskelijaa. Kyselyt toteutettiin ennen ensimmäisen liikunnan opintojakson alkamista. Vastanneiden osuus oli yhteensä 88 % kaikista luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinnan kautta valituista opiskelijoista. Vastanneista oli naisia 341 (83 %) ja miehiä 71 (17 %). Tutkimusaineisto luokiteltiin vastausten laadullisen tai määrällisen sisällön perusteella. Määrällisen tarkastelun keskeisimpinä menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja binaarista logistista regressioanalyysiä. Keskeisimpänä tuloksena aineistosta muodostui kokonaiskuva, että varsinkin sosialisaatioympäristöjen yhteydet koettuihin vahvuuksiin painottuivat kahdella tavalla. Enemmän liikuntasuuntautuneet sosialisaatioympäristöt näyttivät yhdistyvän useammin oppiaineeseen kuin oppilaisiin suuntautuviin koettuihin vahvuuksiin. Vähemmän liikuntasuuntautuneet sosialisaatioympäristöt näyttivät puolestaan yhdistyvän useammin oppilaisiin suuntautuviin koettuihin vahvuuksiin. Vastaavasta kaksisuuntaisuudesta näkyi heikompia viitteitä myös käsityksissä alakoulun hyvästä liikunnanopetuksesta. Tulosten perusteella voidaan todeta opettajankoulutusta edeltävien akkulturatiivisten liikunnan sosialisaatioympäristöjen olevan yhteydessä erilaisiin painotuksiin käsityksissä omista vahvuuksista ja hyvästä koululiikunnasta. Käsitysten erilaiset painotukset ovat erilaisia tulokulmia koulutukseen ja ne tulee huomioida opettajankoulutuksen kehittämishaasteina. Niiden yhteydet opetuksellisiin painotuksiin opettajan uran eri vaiheissa jäävät jatkotutkimusten selvitettäviksi.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Askelmer.pdf 1.010Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record