Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Suomessa : kustannusvaikuttavuusanalyysi teknisistä ja taloudellisista toimenpiteistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031592
Title: Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Suomessa : kustannusvaikuttavuusanalyysi teknisistä ja taloudellisista toimenpiteistä
Author: Puroila, Samuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031592
http://hdl.handle.net/10138/161659
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: Liikenteellä on merkittävä rooli ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasujen tuottajana. Suomessa liikenne tuottaa noin viidenneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen päästöjä on tavoitteena vähentää noin 40 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa yli kolmen miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämistä nykytasosta. Tähän mennessä tehdyt liikennettä koskevat ilmastopoliittiset päätökset ajavat päästökehitystä oikeaan suuntaan, mutta eivät riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiukempia toimenpiteitä tarvitaan, ja siksi on perusteltua tutkia, millä keinoin liikenteen kiristyvät päästötavoitteet saavutetaan tulevaisuudessa kustannustehokkaimmin. Liikenteen CO2-päästöjä voidaan vähentää lukuisin eri keinoin. Tässä työssä tarkasteluun valikoitui neljä keinoa: (i) henkilöautojen teknologian kehitys vähäpäästöisemmäksi, (ii) fossiilisen dieselin korvaaminen yhä enenevässä määrin uusiutuvalla dieselillä, (iii) romutuspalkkion maksaminen vanhan ja paljon päästöjä tuottavan auton poistamisesta liikennekäytöstä sekä (iv) polttoaineveron korottaminen tarkoituksena ohjata liikkumisvalintoja ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan. Valikoitujen toimenpiteiden ympärille rakennettiin skenaariot, joissa tarkasteltiin kuinka paljon toimenpiteillä voidaan saada aikaan päästövähennyksiä ja kuinka suuria kustannuksia toimenpiteistä syntyy. Arvot vähennyksille ja kustannuksille saatiin vertaamalla skenaarioita business as usual -skenaarioon (BAU), jonka muodosti jo tehtyjen liikenteen ilmastopoliittisten päätösten tuoma kehityskulku. Kehitystä arvioitiin vuosiin 2030 ja 2050 saakka. Valikoiduista toimenpiteistä tehtiin kustannus-vaikuttavuusanalyysi, jonka avulla niitä verrattiin keskenään. Parhaaksi tarkastelluista neljästä toimenpiteestä nousi uusiutuvan dieselin osuuden kasvattaminen sekä kustannustehokkuudella että kokonaispäästövähenemällä mitattuna. Tällä toimenpiteellä on myös muita sitä puoltavia ominaisuuksia. Sen aikaansaamat päästövähennykset realisoituvat heti eikä toimenpiteen toteuttaminen edellytä ylikansallista päätöksentekoa. Toimenpiteiden vertaaminen keskenään on kuitenkin hankalaa, sillä ne ovat mm. aikahorisonteiltaan täysin erilaisia. Hankaluudesta huolimatta uusiutuvan dieselin osuuden kasvattaminen näyttää tarkastelun valossa hyvältä keinolta liikenteen päästöjen vähentämiseksi tulevaisuudessa.
Subject: liikenne
hiilidioksidipäästöt
ilmastonmuutos
biodiesel
romutuspalkkio
polttoainevero
moottoriteknologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
samuli_puroila_pg_2016.pdf 1.245Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record