Raffinoidun kasviöljyn tunnistaminen ekstra-neitsytoliiviöljystä UV-absorption ja stigmastadieenipitoisuuden perusteella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031571
Title: Raffinoidun kasviöljyn tunnistaminen ekstra-neitsytoliiviöljystä UV-absorption ja stigmastadieenipitoisuuden perusteella
Author: Jaatinen, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031571
http://hdl.handle.net/10138/161661
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelskemi
Food Chemistry
Elintarvikekemia
Abstract: Oliiviöljyn eri yhdisteitä on tutkittu laajasti jo useita vuosikymmeniä. Iso osa tutkimuksesta on keskittynyt oliiviöljyn terveysvaikutuksiin, toisaalta huoli oliiviöljyn aitoudesta on johtanut kymmenien erilaisten menetelmien kehittämiseen aitouden toteamiseksi. EU:n komission asetus 1348/2013 määrittelee suurelle joukolle oliiviöljyn yhdisteitä sallitut raja-arvot kahdeksassa oliiviöljykategoriassa, joista tärkeimmät ovat raffinoidut oliiviöljyt ja raffinoimattomat kylmäpuristetut neitsytoliiviöljyt. Koska halvempia raffinoituja oliiviöljyjä ja muita raffinoituja kasviöljyjä tuotetaan huomattavia määriä, niiden mahdollinen lisäys arvokkaampaan ekstra-neitsytoliiviöljyyn on todennäköinen riskitekijä. Oliiviöljyjen laatukategorioiden raja-arvoja verrattaessa merkittävimmät erot ovat ekstra-neitsytoliiviöljyn ja raffinoidun oliiviöljyn sallituissa K₂₇₀-arvoissa ja stigmastadieenipitoisuuksissa. Sekä K₂₇₀-arvon että stigmastadieeni-pitoisuuden on todettu suurenevan kasviöljyjä raffinoitaessa, ja näiden arvojen määrittäminen onkin osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi raffinoidun kasviöljyn lisäyksen ilmaisemiseksi ekstra-neitsytoliiviöljystä. Tässä maisterintutkielmassa vertailtiin eri menetelmien ja oliiviöljyn eri yhdisteiden käyttöä ekstra-neitsytoliiviöljyn aitouden valvonnassa. Menetelmien käyttökelpoisuuden selvittämiseksi mitattiin K₂₇₀-arvo kattavasta otoksesta tavallisia raffinoituja oliiviöljyjä ja raffinoituja siemenöljyjä. Mitattujen K₂₇₀-arvojen perusteella tehtiin seoksia tavallisesta oliiviöljystä ja auringonkukkaöljystä ekstra-neitsytoliiviöljyyn. Seoksista määritettiin myös stigmastadieeni-pitoisuus GC-MS-menetelmällä. Kun raffinoitua kasviöljyä lisättiin 15–30 prosenttia ekstra-neitsytoliiviöljyyn, nousi tutkittujen seosten K₂₇₀-arvo yli asetuksen suurimman sallitun arvon 0,22. Seosten stigmastadieenipitoisuus suureni tasolle 0.09–0.27 mg kg⁻¹, kun raffinoitua kasviöljyä lisättiin 5 prosenttia, joten se ylitti selvästi asetuksen salliman raja-arvon 0,05 mg kg⁻¹. K₂₇₀-arvon mittaus on menetelmänä erittäin nopea ja se soveltuu suuren näytemäärän seulontaan. GC-MS-menetelmä osoittautui myös nopeammaksi kuin EU:n komission asetuksen 656/95 virallinen menetelmä. Tutkimuksen perusteella menetelmiä olisi tehokasta käyttää yhdessä ekstra-neitsytoliiviöljyn aitouden valvonnassa.Olive oil is one of the most thoroughly analyzed vegetable oils. A lot of research has been done to examine the health effects of the consumption of olive oil. Also the authenticity of olive oil has been of major concern and has led to numerous research projects and investigation. The EU Commission´s regulation No. 1348/2013 determines the maximum acceptable levels of several components in all categories of olive oil. The most significant differences between refined olive oil and non-refined extra virgin olive oil (EVOO) appear to be in the natural UV-absorption at wavelength 270 nm and in stigmastadiene concentration, consequently, also in the maximum accepted levels of these two parameters. Cheaper refined olive oil and other vegetable oils are produced on a large scale which raises the risk of adulteration by cutting more valuable EVOO with refined vegetable oils. To detect the mixing of EVOO with refined vegetable oils, measuring the K₂₇₀-value and determining the stigmastadiene concentration seem to be very efficient methods. Both UV-absorption at wavelength 270 nm and the concentration of stigmastadiene appear to rise during the refining processes of lower class virgin oil (lampante) and also when refining vegetable oils. The aim of this master´s thesis work was to compare different methods and possible natural marker compounds in detecting the addition of refined vegetable oil in extra virgin olive oil. A thorough research was done to investigate the effects of mixing ordinary olive oil (OO), which consists of refined olive oils and virgin olive oils, with EVOO. Also mixtures of refined sunflower oil and EVOO were analyzed. The mixtures were then analyzed with GC-MS to determine the concentration of stigmastadiene. As the result, a mixture of 15–30 % of refined oil to EVOO raised the K₂₇₀-value above the regulation´s maximum accepted level of 0.22. Mixtures of 5 % of refined oil to EVOO raised the stigmastadiene concentration to levels of 0.09–0.27 mg kg⁻¹, thus clearly above the regulation´s maximum accepted level of 0.05 mg kg⁻¹. Both methods are relatively fast and non-laborious. They can be used as a combination to screen oils in order to detect possible adulteration and to proceed to further investigation when necessary.
Subject: extra virgin olive oil
refined vegetable oil
UV-absorption
stigmastadiene content
adulteration


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record