Mahdollisuuksien aika : työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30-luvun Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16250

Citation

Mahdollisuuksien aika - työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30-luvun Suomessa. Bibliotheca Historica 2. Suomen Historiallinen Seura 1995. Väitöskirja. 348 s.

Title: Mahdollisuuksien aika : työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30-luvun Suomessa
Author: Lähteenmäki, Maria
Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Date: 1997
Language: fi
ISBN: 951-710-014-0
ISSN: 1238-3503
URI: http://hdl.handle.net/10138/16250
Abstract: Maria Lähteenmäen tutkimuksessa ”Vuosisadan naisliike” esitellään naisten toiminnan jäsentymistä ja kehittymistä miesjohtoisessa sosialidemokraattisessa liikkeessä. Lähteenmäen mukaan koko sadan vuoden ajan sosialidemokraattisten naisten tavoitteena on ollut oikeudenmukaisuuteen perustuva yhteiskunta. ”Eri naissukupolvet tekivät aatteellista työtään välillä pienin askelin, välillä perääntyen, välillä väistäen, välillä vaieten, yhteistyössä muiden naisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, siirtäen tehtävän sukupolvelta toiselle, mutta koko ajan hiljaisessa liikkeessä ollen.” Lähteenmäki osoittaa, että tämä hiljaisen vallankumouksen linja on ollut onnistunut; sadassa vuodessa suomalainen yhteiskunta on tasa-arvoistunut ja naisten jalansija sosialidemokraattisessa liikkeessä mitattuna vaikkapa kansanedustajien ja ministereiden määrällä on vahvistunut. Naisten eteneminen SDP:n johtoon on ollut vaikeaa, ensimmäinen naisvarapuheenjohtaja puolueelle valittiin vasta v. 1972 ja puoluesihteerinä nainen on toiminut kerran vuosina 1987 –1991. Toisaalta maamme ensimmäinen naispresidentti tuli sosialidemokraattien riveistä. Lähteenmäki jakaa sosialidemokraattisten naisten toiminnan suhteessa puolueeseen neljään ajanjaksoon. Ensimmäisessä vaiheessa, ns. vanhan työväenliikkeen kautena (1899 –1918) sosialidemokraattisen naisliiton naiset olivat aktiivisia ja itsenäisiä yleispoliitikkoja. Toisessa vaiheessa kansalaissodasta 1950-luvulle reformistinen sosialidemokraattinen naisliike toimi kotitaloutta ja perhettä korostavalla linjalla. Naiset toimivat itsenäisessä omassa liitossaan ja vaikutus puolueen edustuselimissä väheni. Kolmas, hajaannuksen vaihe 1950-luvulta 1970-luvun loppuun oli ristiriitojen sävyttämä. Itsenäinen Sosialidemokraattinen Naisliitto oli naiskysymyspainotteisella linjalla ja SDP:ssä toimiva Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto vieroksui naisasiaan leimautumista. Neljännessä vaiheessa, vuodesta 1979 lähtien naiset ovat taas ”sukeltaneet puolueen sisälle”.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mahdollisuuksien_aika_sks1997.pdf 28.22Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record