"Ei työtäkään saa liikaa tehdä": työetiikka Pekka Puupää- ja Uuno Turhapuro -elokuvissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16261
Title: "Ei työtäkään saa liikaa tehdä": työetiikka Pekka Puupää- ja Uuno Turhapuro -elokuvissa
Author: Ihander, Ari-Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2009-09-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/16261
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman lähtökohtana on Suomen kahden suosituimman elokuvasarjan, Pekka Puupää- ja Uuno Turhapuro elokuvien sekä yleisten suomalaisten kulttuuristen arvojen vastakohtaisuus suhteessa työhön. Suomalaisessa mentaliteetissa työn on nähty olevan koko elämää jäsentävä tekijä. Saavuttaakseen kunnian ja itsellisyyden aikuisena suomalaisen on tullut uhrata itsensä työnteolle. Tutkimuksen kohteena olevissa komediafilmeissä keskeinen ajatus taas on työn välttäminen ja työtä arvostavan arvomaailman tietoinen pilkkaaminen. Mikä mahdollisti yleisen eetoksen vastaista viestiä välittävien kulttuurituotteiden suosion? Tutkielmassa historiallinen katse kohdistetaan tiedostamattomiin työtä koskeviin mentaliteetteihin, ja samalla pyritään todistamaan, että populaarikulttuurin tuotteet pystyvät tarjoamaan historiantutkimukselle mielenkiintoisiin kysymyksenasetteluihin soveltuvaa aineistoa. Tutkielmassa tarkastellaan kymmentä elokuvaa, viittä kummastakin elokuvasarjasta. Menetelmänä elokuvien tulkinnassa käytetään temaattista analyysia, joka tarkoittaa katseen kohdistamista johonkin kulttuurituotteen kertomaan tiettyyn ilmiöön. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu ritualistiseen elokuvateoriaan, jonka mukaan suositut elokuvat heijastavat kansan kollektiivisia ja alitajuisia toiveita, pelkoja ja kehitystrendejä. Elokuvien maailmankuvat eroavat toisistaan. Puupää-elokuvat perustuvat yleishumanismille, kun Turhapuro-elokuvien luonne on karnevalistinen. Tämän eron vuoksi Turhapuro-elokuvat kiistävät työeetosta voimakkaammin, kun Puupää-elokuvista löytyy monia yleisiä arvoja kannattaviakin elementtejä. Elokuvien päähenkilöillä on kuitenkin tärkeitä temaattisia yhtäläisyyksiä: lapsimaisuus, kansanomaisuus ja henkisten tarpeiden puuttuminen. Nämä piirteet mahdollistavat hyväksyttävän työetiikan hylkäämisen elokuvien tarinamaailmoissa. Tutkielma esittää, että vaikka laiskuutta ihannoivalla linjalla onkin pitkä perinne suomalaisessa kansankulttuurissa, liittyi Puupää- ja Turhapuro-elokuvien työn vastustus kuitenkin erityisesti suomalaisen yhteiskunnan suurempiin murroksiin elokuvien tekoaikaan 1950- ja -70-luvuilla. Suomalainen yhteiskunta kävi näinä vuosikymmeninä läpi rakennemuutosta. Kun väestö muutti maaseudulta kaupunkiin, monen ihmisen elämäntapa muuttui perustavalla tavalla. Päähahmot olivat maaltamuuttajia ja heissä kiteytyi moni ajan elämäntavallinen muutos. Näin hahmojen voidaan tulkita olemuksellaan ottavan kantaa moniin ajankohtaisiin vaatimuksiin, joita muuttuva yhteiskunta esitti yksilölle. Nämä vaatimukset liittyivät niin työhön, sukupuolirooleihin kuin sosiaaliseen nousuunkin. Elokuvien suosio perustui niiden eskapistiseen tapaan käsitellä ajankohtaisia aiheita. 1950-luvulla painotettiin ahkeruutta ja 1970-luvulla selviytymistä. Elokuvien esittämä laiskuus tarjosi varaventtiilin muuttuvan yhteiskunnan kollektiivisille paineille ja päähenkilöiden lapsenomainen suhtautuminen yhteiskunnan realiteetteihin oli regressiivistä fantasiaa pakenemista modernisoituneen yhteiskunnan tuottamia ongelmia leikkiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Discipline: Economic and Social History
Talous- ja sosiaalihistoria
Ekonomisk och social historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.800Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record