Valintojen ja vahvistumisen elämäntapa: musliminaisen hijab, siihen liittyvät yhteiskuntakokemukset ja niiden merkityksellistäminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16273
Title: Valintojen ja vahvistumisen elämäntapa: musliminaisen hijab, siihen liittyvät yhteiskuntakokemukset ja niiden merkityksellistäminen
Author: Abbas, Päivi Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-09-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16273
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassani tutkin hijabia, musliminaisten uskonnollista vaatetusta, suurtukholmalaisia nuoria musliminaisia haastattelemalla. Halusin tapaustutkimuksellani selvittää, millaisia kokemuksia yhteiskunnasta, opiskelusta, työnhausta ja työmarkkinoista heillä on ja miten hijabiin pukeutuminen on vaikuttanut heidän kokemuksiinsa. Haastattelemalla sekä hijabiin pukeutuvia että siitä luopuneita halusin tietää, miten kielteisten kokemusten kohtaamisen pelko vaikuttaa hijabiin liittyviin valintoihin. Tutkielmaani varten haastattelin kuutta nuorta musliminaista, joista viisi pukeutuu hijabiin julkisilla paikoilla ja yksi vain uskonnollisissa tilanteissa. Naiset olivat haastatteluhetkellä 21- 28-vuotiaita ja heistä viisi edustaa islamin vähemmistösuuntausta shiia-muslimeita ja yksi sunni-muslimeita. Kaikki opiskelivat kokoaikaisesti korkeakoulussa ja heillä oli kokemusta työnhausta. Osa ei ole ollut työssä tai työharjoittelussa kun taas osalla on runsaasti työkokemusta. Tutkielmani taustalla vaikuttaa fenomenologinen, yksilön kokemuksia ihmettelevä tieteensuuntaus. Keskeisinä teemoina ovat hijabin merkitykset ja muodot, hijabiin liittyvät sekä positiiviset ja vahvistavat että loukkaavat ja syrjivät yhteiskuntakokemukset sekä tavat kohdata, käsitellä ja merkityksellistää niitä. Tutkimusmenetelmänä käytän puolistrukturoituja, herkkiä haastatteluja, jotka muodostavat 315 minuuttia haastattelunauhaa eli 60 litteroitua liuskaa. Aineiston analysoin luomalla naisten kuvailemista yksilöllisistä tilanteista kokemuksellisia yhteiskunnallisen tason teemoja. Haastattelemilleni naisille hijab on identiteettiä sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä kasvua kuvaava elämäntapavalinta. Hijab koetaan perusteltuna Jumalan lakina: se antaa turvaa, suojaa houkutuksilta, osoittaa kunniallisuuden ja näyttää solidaarisuutta. Naiset iloitsevat hijabin tuomasta vapaudesta osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, ja hijab-muodin avulla he voivat ilmaista persoonallisuuttaan ja tyyliään. Naisten yhteisö toimii sekä hijabin käyttöön kannustajana että oikean käytöksen tarkkailijana. Naisten hijabiin liittyvät yhteiskuntakokemukset ovat pintapuolisesti positiivisia tai neutraaleja mutta jatkuva pelko syrjinnän kohteeksi joutumisesta hallitsee naisten käytöstä ja mielialaa. Monet heistä ovat kokeneet sekä suoraa että peitettyä syrjintää lähinnä työnhakuun ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Epäselvää syrjintää on vaikeaa tunnistaa ja todistaa tapahtuneeksi, jolloin se musertaa naisten itsetuntoa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Naiset kohtaavat epäoikeudenmukaisuudet ymmärtävällä suhtautumisella, huumorilla, positiivisella asenteella sekä uhriasemasta kieltäytymisellä. Heille usko on elämän tärkein asia eikä ura saa heitä luopumaan hijabin käytöstä. Naisten mukaan kaikki heille tapahtuva, myös työnsaannin vaikeus tai loukkaava tilanne, on Jumalan valmistamaa ja tarkoittamaa. Hijabiin liittyvät kokemukset merkityksellistetään valintoja ja vaikeuksia seuraavana vahvistumisena, paremmaksi ihmiseksi tulemisena. Tutkielmani merkittävimmät lähteet ovat Fadwa El Guindi (1999), Sylvia El Kaddioui (1999), Ingmarie Froman (2006), Pia Karlsson Minganti (2007), Anne Sofie Roald (2001, 2003), Tabassum F. Ruby (2005), Jan Samuelsson (2003, 2005) sekä Emma Tarlo (2007a, 2007b).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.148Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record