Kiinteistönvälittäjät mielikuvien muokkaajina?: tutkimus Kontulan ja Kallion asuntomyynnistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16278
Title: Kiinteistönvälittäjät mielikuvien muokkaajina?: tutkimus Kontulan ja Kallion asuntomyynnistä
Author: Makkonen, Tomi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-04-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16278
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu tutkielmani tarkastelee, miten kiinteistönvälittäjät kuvailevat kahta Helsingin aluetta, Kontulaa ja Kalliota. Asuntokaupassa kiinteistönvälittäjät ovat keskeisessä asemassa, kun he arvioivat myytäviä asuntoja ja tulkitsevat ostajien haluja. Kallion alue on vanha työväenasuinalue, joka on muuttunut hintatasoltaan ja asukkaiden koulutustaustaltaan korkeammaksi. Kontula on pysynyt asuntojen hintatasoltaan ja asukkaiden koulutustaustaltaan alhaisena. Molempiin alueisiin liittyy kielteinen maine. Tutkimukseni aineistoja ovat tekemäni kiinteistönvälittäjien haastattelut, havainnointi asuntoesittelyissä ja Helsingin Sanomissa julkaistut asuntomyynti-ilmoitukset. Tutkimusmenetelmiäni ovat havainnointi, teemahaastattelu, ja alueiden vertailu. Kiinteistönvälittäjät ovat asumisen asiantuntijoita. Kiinteistönvälittäjät näkivät itse oman roolinsa asuntojen hintojen tulkitsijoina ja määrittelijöinä. Kiinteistönvälittäjät esittivät alueen olevan merkittävä tekijä asuntokaupassa, mutta tämä ei tullut esille asuntoesittelyissä. Asuntonäytöissä kiinteistönvälittäjät myivät nimenomaan asuntoja. Alueisiin liitetyt mielikuvat erosivat selvästi Kontulan ja Kallion välillä. Kontulan alueeseen liitettiin mielikuvia rauhallisuudesta, luonnosta, edullisuudesta ja väljyydestä. Kontulaan liitetyt mielikuvat heijastivat käyttöarvoja kuten edullisuutta, rauhallisuutta, väljyyttä, ja hyviä palveluja. Kallio esitettiin kaupunkimaista elämää, tyylikkyyttä ja yllätyksellisyyttä heijastavana alueena. Mielikuviin Kalliosta liittyi käyttöarvojen lisäksi sosiaalisia ja symbolisia arvoulottuvuuksia. Kontula ja Kallio erosivat mielikuvien ja arvojen suhteen toisistaan, mutta myös alueiden sisällä oli eroja. Arvostetuiksi paikoiksi voivat nousta tietyt osoitteet ja jopa yksittäiset talot alueiden sisällä. Alueiden arvostus näyttääkin jakautuvan edelleen entistä pienempiin osiin. Kiinteistönvälittäjät pitivät alueisiin liittyvää kielteistä mainetta hyvin leimaavana ja merkittävänä tekijänä. Kiinteistönvälittäjät erottivat Kontulan vanhan maineen esittämästään mielikuvasta. Aluetta kuvattiin mainettaan paremmaksi ja alueen sanottiin parantuneen entisestään. Kontulan ongelmat eristettiin koskemaan vain rajattua osaa alueesta. Kallion kielteinen maine pyrittiin sulauttamaan osaksi koko alueen ilmapiiriä. Samalla alueen ongelmat muutettiin elämäksi . Alueen mahdollinen vaarallisuus esitettiin kaupunkimaisena yllättävyytenä ja jännittävänä osana kaupunkielämää. Tutkielman yhtenä käytettynä teoriana oli erilaiset gentrifikaatioteoriat. Tutkielman tulokset antavat tukea gentrifikaation kulttuuriselityksille, jotka väittävät että gentrifioijat hakevat uudenlaista elämäntyyliä. Kiinteistönvälittäjät kuvailivat Kalliota elämäntapaan ja symbolisiin arvoihin viitaten, kun taas Kontulan kuvauksesta kyseiset piirteet puuttuivat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.592Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record