Mikä muiden maiden koulutuksessa kiinnostaa? : Brasilialaisen median kuva suomalaisesta koulusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181697
Title: Mikä muiden maiden koulutuksessa kiinnostaa? : Brasilialaisen median kuva suomalaisesta koulusta
Author: Lahtela, Ilari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181697
http://hdl.handle.net/10138/162911
Thesis level: master's thesis
Abstract: This research examines the depictions and discourses concerning Finnish education in Brazilian print and web journalism between 2009 and 2015. In the field of comparative education researchers have traditionally mostly worked with government sources and official documents. This research has sought to use and develop tools of analysis that could be applied to written media sources as well. There were three main research questions. 1) How has Finnish education been depicted in Brazilian journalism? 2) Which internal and external factors could explain the attraction towards Finnish education? 3) How have the discourses on Finnish education been utilized in the media? The research material (n136) consisted of news stories and articles published by the website of the Brazilian Ministry of Education, newspaper Jornal do Brasil, weekly news magazine Veja and news portal Terra. The data was analysed qualitatively using different models of analysis developed by Jeremy Rappley, David Phillips and Kimberly Ochs. Selected parts of the material were also analysed in more detail using concepts derived from New rhetorics. The study indicated that the models developed by Rappleye, Phillips and Ochs can to a large degree also be applied to journalistic analysis. However, at least in Brazilian context, one should also take into account the impact of exchange programmes and various educational events with news value. Most importantly, the effect of PISA studies and other international surveys and rankings should also be acknowledged. The attraction towards Finnish education seems to depend, to a large extent, on internal forces of dissatisfaction and economic competition. When applied rhetorically "Finnish education" appeared as a flexible concept with the generic meaning of good/quality education. Due to its undetermined nature "Finnish education" could be used in the media in various, often contradictory ways. For example, both the proponents and opponents of meritocratic policy goals and ideals could refer to Finnish education in positive ways.Tässä tutkimuksessa kuvaillaan sitä, miten suomalaista koulua on kuvattu ja käsitelty brasilialaisessa printti- ja verkkojournalismissa vuosina 2009–2015. Vertailevan kasvatustieteen perinteessä tutkimus muiden maiden koulutusjärjestelmiin kohdistuvasta kiinnostuksesta on yleensä käyttänyt lähteinään erilaisia virallisia dokumentteja. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli käyttää ja kehittää välineitä, jotka soveltuisivat printti- ja verkkojournalismin analysoimiseen. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä on ollut kolme: 1) Millä tavoin suomalaista koulutusta on kuvattu brasilialaisessa journalismissa? 2) Mitkä tekijät ovat synnyttäneet kiinnostusta suomalaista koulua kohtaan brasilialaisessa journalismissa? ja 3) Millaisiin tarkoituksiin puhetta suomalaisesta koulutuksesta on käytetty? Tutkimusaineisto koostui Brasilian opetusministeriön kotisivujen, sanomalehti Jornal do Brasilin, aikakauslehti Vejan ja uutisportaali Terran julkaisemista koulutusaiheisista jutuista, joilla oli jokin liittymäkohta Suomeen. Eri lajityyppeihin kuuluvia analysoituja uutisjuttuja oli yhteensä 136 kappaletta. Aineiston analyysissa käytettiin apuna Jeremy Rappleyen kehittelemää mallia Contextual map of cross-national attraction, jonka taustalla on kolme David Phillipsin ja Kimberly Ochsin aiemmin luomaa analyysimallia. Nämä mallit toimivat aineiston sisällönanalyysin apuvälineenä. Osasta aineistoa tehtiin myös argumentatiivis-retorinen analyysi. Tutkimus osoitti Rappleyen, Phillipsin ja Ochsin mallien olevan sovellettavissa myös journalistiseen analyysiin. Ainakin Brasilian kohdalla mallien tulisi kuitenkin huomioida PISA-tutkimusten ja muiden kansainvälisten vertailujen, vaihto-ohjelmien sekä erilaisten yksittäisten uutisarvoa sisältävien koulutusalan tapahtumien vaikutus. Kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan nousee ensi sijassa Brasilian omaan koulutusjärjestelmään kohdistuvan sisäisen tyytymättömyyden seurauksena. Retorisesti suomalainen koulutus osoittautui käsitteeksi, jolla kuvataan hyvää ja laadukasta koulutusta. Määrittelemättömyytensä vuoksi "suomalainen koulutus" voi kuitenkin saada hyvin erilaisia sisältöjä, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää retorisena välineenä keskenään erilaisten koulutuspoliittisten päämäärien ajamisessa.
Subject: Brasilia
Suomi
Subject (yso): journalismi
koulutuspolitiikka
vertaileva kasvatustiede
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record