Vanhassa vara parempi?: työntekijöiden kokemuksia työnantajan vaihdoksesta kaupungilta yksityiselle terveysaseman ulkoistuksen yhteydessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16315
Title: Vanhassa vara parempi?: työntekijöiden kokemuksia työnantajan vaihdoksesta kaupungilta yksityiselle terveysaseman ulkoistuksen yhteydessä
Author: Huurre, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-04-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16315
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkielma on tapaustutkimus yhden terveysaseman työntekijöiden kokemuksista terveysaseman ulkoistuksesta. Tutkimuskysymyksillä on haettu vastauksia lääkäripulan ja sen poistumisen vaikutuksista terveysaseman toimintaan ja työhön. Samoin tutkimuskysymysten tavoitteena on ollut selvittää, onko yksityisen ja kunnallisen työnantajan välillä olennaisia eroavaisuuksia, miten työnantajan vaihdos ja sitä kautta tapahtunut muutos on koettu ja onko työnsisältö tai organisaatiokulttuuri terveysasemalla muuttunut. Tutkielmassa on erotettavissa kolme ajanjaksoa, aika ennen lääkäripulaa, lääkäripulan aika ja aika lääkäripulan mentyä ohi- ulkoistuksen aika. Tutkimusaineisto perustuu kolmentoista hoito- ja avustavaa työtä tekevän työntekijän haastatteluun. Kaikilla haastatelluilla on työhistoria sekä kunnallisen, että yksityisen työnantajan palveluksessa samassa yksikössä. Viitekehys rakentuu ulkoistuksen käsitteeseen ja sitä koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin, sekä organisaatiokulttuurin muutokselle, joka oli ainoa seikka, joka tiedettiin varmasti etukäteen. Organisaatiokulttuurin käsitettä ja organisaatiokulttuurin muutosta peilataan Edgar Scheinin malliin. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että terveysasemalla tehtävä työ kulminoituu vahvasti lääkärintyön ympärille. Vaikka työnjakomalleja kehitetään ja hoitajien työnkuva on muuttunut itsenäisemmäksi, vaikuttaa itse lääkärintyö ratkaisevasti kaikkien ammattiryhmien työhön terveysasemalla. Kaikki haastatellut kokivat lääkäripulan ajan ahdistavana ja katastrofaalisena. Haastateltujen kokemukset yksityisestä ja kunnallisesta työnantajasta pohjautuivat pitkälti siihen, onko terveysasemalla ollut lääkäreitä vai ei. Kuntatyönantajaan kohdistunut kritiikki liittyi usealla tavalla siihen, ettei terveysasemalla ollut lääkäreitä. Lisäksi kuntatyönantajan organisaatio ja toimintatapa koettiin hierarkisemmaksi kuin yksityisen työnantajan. Itsenäinen työnkuva ja kokemus siitä, että työyhteisön jäsenet ovat tasavertaisia, ovat palkitsemisen lisäksi lisänneet työssä viihtyvyyttä. Tärkeinä työnantajan ominaisuuksina haastatellut pitivät mm. joustavuutta, työntekijän arvostusta ja nopeaa päätöksentekoa. Ulkoistuksen jälkeen terveysasemalla tehtävä työ ei ole sisällöltään varsinaisesti muuttunut, mutta työmäärässä ja työtavoissa koettiin eroja. Samoin terveysasemalla on muuttunut organisaatiokulttuuri. Muuttuneen organisaatiokulttuurin yksi ilmentymä on työntekijöissä havaittavissa oleva sisäinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys määritellään aikaisempien tutkimusten mukaan yrittäjämäiseksi ajattelu,- toiminta- ja suhtautumistavaksi, joka on henkilöllä hänen ollessaan työyhteisön jäsen. Sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä olennaisimpia näkökulmia ovat työmotivaatio, joustavuus, innovatiivisuus, itsenäisyys ja vastuu.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.688Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record