The representations of mental illness as abnormality in F. Scott Fitzgerald's 'Tender Is the Night' and Jeffrey Eugenides' 'The Marriage Plot'

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011962
Title: The representations of mental illness as abnormality in F. Scott Fitzgerald's 'Tender Is the Night' and Jeffrey Eugenides' 'The Marriage Plot'
Author: Märkälä, Venla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011962
http://hdl.handle.net/10138/163226
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Pro gradu-tutkielmassani analysoin kahden eri mielenterveyden häiriön representaatiota poikkeavuutena yhdysvaltalaisissa romaaneissa 'Tender Is the Night' (F. Scott Fitzgerald) ja 'The Marriage Plot' (Jeffrey Eugenides). Tarkastelen sitä, kuinka skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö kuvataan Nicole Diverin ja Leonard Bankheadin henkilöhahmojen kautta, ja analysoin ovatko nämä tulkinnat realistisia vai rakentuvatko ne stereotypioiden varaan. Analyysi ja terminologia pohjautuvat vammaistutkimuksen, sukupuolentutkimuksen sekä jälkistrukturalismin teorioihin, joita käytän tekstikeskeisen tulkinnan rinnalla. Tutkielmani osoittaa, että kummankin kirjailijan lähtökohtana mielenterveyden häiriöstä kärsivän hahmon esittämisessä on lääketieteellinen malli. Tässä mallissa psykiatrisen hoidon tavoitteena on potilaan parantuminen fyysisestä sairaudesta. Kummatkin teokset myös kuvaavat sitä, kuinka mielenterveyden häiriön määritelmä on aikaan sidottu sosiaalinen konstruktio, johon vaikuttavat syrjintä ja sosiaaliset normit. Väitän tutkielmassani, että Fitzgeraldin luonnehdinta skitsofreniasta on osin epärealistinen ja kärsii skitsofreenikon oman näkökulman puutteesta. Tämä on osittain seurausta hahmon alistetusta asemasta naisena patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Eugenideksen luonnehdinta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä on moniulotteisempi, mutta kärsii myös ylikorostetuista stereotypioista. Kumpaakin teosta yhdistää niiden kriittinen ääni psykiatrian kaupallisuutta ja valtaa, sekä diagnostisoivaa lääketieteellistä katsetta (the medical gaze) vastaan, vaikkakin Fitzgerald kuvaa aikaa, jolloin farmakologia ei ollut vielä mullistanut psykiatrista hoitoa. Fitzgerald kuvaa skitsofreniasta parantumisen symbolisesti emansipaationa naisen alistetusta asemasta, kun taas Eugenides rakentaa mieshahmolleen samanaikaisesti traagisen ja sankarillisen kohtalon. Analyysini loppupäätelmä on, että näiden todellisten mielenterveyden häiriöiden representaatiot kyseisessä kirjallisuudessa voivat osaltaan vaikuttaa lukijan mielipiteisiin ja uskomuksiin skitsofreniasta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Tästä syystä ei ole yhdentekevää millaisen kuvan kirjailijat luovat näistä sairauksista, joita he käyttävät jännitteen luomiseen normaalin ja poikkeavan välillä. Poikkeaminen mielenterveyden normista kuvataan osittain myös vahvuutena tai rikkautena, mikä tasapainottaa pääosin traagista kuvaa henkilöhahmoista ja mielenterveyden häiriöistä.
Subject: F. Scott Fitzgerald
Jeffrey Eugenides
amerikkalainen romaani
skitsofrenia
kaksisuuntainen mielialahäiriö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Markala_Venla_Pro gradu_2016.pdf 725.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record