Crow Nation values and the meaning of military service

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16325
Title: Crow Nation values and the meaning of military service
Author: Väyrynen, Marjo Hannele
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2009-09-30
URI: http://hdl.handle.net/10138/16325
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee crow-kansan jäsenten viimeaikaista asepalvelusta Yhdysvaltain asevoimissa sekä tämän suhdetta heimon soturimenneisyyteen. Tutkimuksessa käytettävä aineisto perustuu suurelta osin vuoden 2007 elo-marraskuussa toteutettamaani antropologiseen kenttätyöhön crow-reservaatilla; tämä sisälsi ennen kaikkea haastatteluja crow-veteraanien ja heidän omaistensa kanssa, mutta myös osallistumista useisiin heimon tapahtumiin ja lukuisia epämuodollisia keskusteluja heimon jäsenten kanssa. Historiallisesti sodankäynti oli croweille elämäntapa, ja se oli erottamattomasti kietoutunut elämän eri aspekteihin, kuten politiikkaan ja hengellisyyteen. Nykyään asepalvelus on yksipuolisempi elämänkokemus, mutta silti melkein kaikissa crow-perheissä on monia asepalveluksen suorittaneita, ja heimon soturit ovat voimakkaasti läsnä päivittäisissä diskursseissa. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella soturimenneisyyden ja modernin asepalveluksen merkitystä crow-heimon jäsenille, sekä niitä arvoja, joita he niihin liittävät. Antropologit ovat pitkään määritelleet arvot normeiksi tai symbolisiksi järjestelmiksi, jotka tarjoavat kulttuuriset kriteerit sen määrittämiseen, mitkä ihmisten halut ja toiveet ovat oikeutettuja ja arvokkaita, ja jotka vaikuttavat siten ihmisten toimintaan. Oma tutkimukseni perustuu viimeaikaiseen laajempaan käsitykseen arvoista, jonka mukaan ne voivat myös toimia osana kulttuurista identiteettiä sekä pohjana arvioinnille ja tulkinnalle. Tutkin työssäni, miten crowit käyttävät arvojaan diskursseissa asepalveluksesta ja soturimenneisyydestä, sekä mitä merkityksiä he täten tuovat ilmi. Lopulta pyrin myös vetämään omat johtopäätökseni arvoista kulttuurisena tekijänä. Tutkielmassani osoitan, että crowit käsittelevät ja tulkitsevat asepalvelustaan ja soturihistoriaansa pääasiassa neljän eri arvon kautta: crowien kotimaa, status ja kunnioitus, individualismi sekä perinne. Työssäni avaan näitä käsitteitä käyttämällä hyväksi niistä käytyjä antropologisia keskusteluja, sekä selitän miten ne toimivat arvoina crowien asepalveluksen kontekstissa. Lopuksi näytän, että crowien arvot motivoivat, rakentavat merkityksiä ja toimivat elämänkokemuksien arvioinnin ja tulkinnan pohjana, jolloin ne auttavat croweja ymmärtämään ja käsitteistämään asepalvelusta tavalla, joka on heille sekä henkilökohtaisesti tyydyttävä että kulttuurisesti merkityksellinen. Lisäksi selitän miten arvot toimivat myös käsitteinä, joiden pohjalta crowit määrittelevät ja erottavat itsensä yksilöinä sekä kansana, ja rakentavat siten identiteettiään. Tällä tavoin arvot ilmentävät kulttuurin jatkuvuutta ja erillisyyttä, mikä korostaa niiden merkitystä kulttuuriselle selviytymiselle. Crowit ovat omaksuneet uusia tapoja ja instituutioita, kuten asepalveluksen Yhdysvaltain asevoimissa, mutta niille on annettu oma kulttuurikohtainen tulkinta ja sovellus. Asepalvelus ei vastaa vanhaa soturi-instituutiota, mutta se heijastaa monia sen funktioita, merkityksiä ja arvoja, ja edustaa siis jatkuvuutta. Moderni asepalvelus on siten tapa croweille tuottaa kulttuurinsa pohjaa ja julistaa oikeuttaan kulttuuriseen erilaisuuteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.944Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record