Terveysneuvontapisteen asiakkaiden päihteiden käyttö sekä sosiaalinen ja terveydellinen tilanne

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16358
Title: Terveysneuvontapisteen asiakkaiden päihteiden käyttö sekä sosiaalinen ja terveydellinen tilanne
Author: Lång, Perttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16358
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Lahtelaisessa huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapiste Jelpissä asioineiden asiakkaiden päihteidenkäyttöhistoriaa, sosiaalista - ja terveystilannetta sekä kokemuksia palvelujärjestelmistä. Lisäksi käsitellään näkemyksiä siitä, millaisia palveluita haastateltavat toivoisivat saavansa. Tutkielman aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui seitsemän terveysneuvontapisteessä asioinutta asiakasta, joiden haastatteluja käytettiin tämän tutkielman aineistona. Haastateltavat olivat iältään 18-40 vuotiaita ja kaikki käyttivät haastattelun ajankohtana huumausaineita suonensisäisesti. Terveysneuvontapisteiden palvelut on tarkoitettu suonensisäisiä huumeita käyttäville asiakkaille. Toimintamuotoina ovat muun muassa käytettyjen pistosvälineiden vaihtotoiminta, terveysneuvontatyö ja muu mahdollinen annettava apu, esimerkiksi mahdollisuus henkilökohtaisen hygienian hoitoon tai ravitsemukseen. Terveysneuvontatyössä korostuu luottamuksellisen kontaktin luominen asiakkaisiin. Tutkielman tulosten mukaan haastateltavien päihteiden käyttö oli alkanut yleensä 10 13 vuoden iässä. Päihteiden käyttö oli alkanut tavallisimmin alkoholin käytöllä sekä kannabiksella. Suonensisäinen huumeiden käyttö oli alkanut tavallisimmin 14 16 vuoden ikäisenä. Haastateltavilla oli kokemusta useammista huumausaineista. Huumeiden käytöstä oli seurannut haastatelluille psykososiaalisia sekä terveydellisiä seuraamuksia. Haastatelluilla oli kouluttautumisyrityksiä, jotka olivat kuitenkin kariutuneet päihteiden käytön vuoksi. Osallistuminen työelämään oli varsin epävakaista ja toimeentulo saatiin yleensä sosiaalitoimiston kautta. Yhteydenpito omaan perheeseen oli epäsäännöllistä. Kaikki haastateltavat toivat esiin terveysongelmia. Haastateltavilla oli kokemuksia erilaisista palvelujärjestelmistä sekä useimmilla myös päihdekuntoutuksesta. Huumeiden käytöstä ei mielellään kerrottu palvelujärjestelmissä, koska sen koettiin heikentävän palvelua ja vaikeuttavan hoitoa. Hoitohenkilökunnan tulisikin saada koulutusta päihdeongelmaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Palveluiden kehittämisideoita tuotiin niukasti esiin. Lähdeaineistona tutkielmassa on käytetty uusia kotimaisia väitöskirjatutkimuksia (mm. Törmä 2009, Knuuti 2007) sekä muita tuoreita kotimaisia ja ulkomaisia tutkimuksia, kirjoja sekä artikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.092Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record