Vanhempien tunnekokemuksia perheen ruokailusta ja ruoan valinnasta : "Tuntui ihanalta, kun koko perhe ehti syödä yhdessä!"

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092246
Title: Vanhempien tunnekokemuksia perheen ruokailusta ja ruoan valinnasta : "Tuntui ihanalta, kun koko perhe ehti syödä yhdessä!"
Author: Kontinen, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092246
http://hdl.handle.net/10138/163597
Thesis level: master's thesis
Abstract: The everyday life of families with children is seen as a fertile micro community from emotions point of view. Many emotions are being experienced and transferred there. The everyday life is being described as cyclic and multilevel unity, which consists of routines, that are repeated daily and weekly. The food choice is part of everyday life activity and the emotions that impact on food choice in everyday life are previously been researched rather slightly. The research shows, that in addition to positive emotions lots of negative and contradictory emotions are being related to everyday life of families with children. The purpose of this research is to find out, what kind of emotions parents experience in family's food choice situations and into what kind of situations are the positive and negative emotions being attached to. Furthermore, the purpose of this research is to find out, how mother's and father's emotions about food choice differ and what kind of contradictions mother's and father's emotions cause in family's everyday life. The research was executed as a qualitative research and research data was collected by diary approach. Four families with toddler-aged children took part in research and both mothers and fathers completed the diary (n=8). The data was organized by content analysis and analyzed by theme analysis and typology. The results showed that various emotions are being connected with every day life's food choice. Mother's and father's emotions differed clearly. Fathers felt positive emotions when dinner was ready after work and guilt from not making it home early enough or from not being there to impact on food choice. Mothers felt emotions of success inter alia when they became aware that their food choice promoted health or when the child agreed to eat what was offered. Negative emotions were experienced when weekdays were busy and there wasn't enough time to impact on food choice. This research gave a different point of view to observe the everyday life of families with children and an opportunity to understand reasons behind parents emotions better. On the other hand, this research gave a new, emotions acknowledging angle also on nutrition promotion.Lapsiperheiden arki nähdään tunteiden kannalta hedelmällisenä mikroyhteisönä, jossa koetaan monia tunnekokemuksia ja jossa tapahtuu paljon tunteiden siirräntää perheenjäsenten välillä. Arkea kuvaillaan sykliseksi ja monitasoiseksi kokonaisuudeksi, joka koostuu päivittäin ja viikoittain toistuvista rutiineista. Ruoan valinta on osa arjen toimintaa, jonka vaikutuspiirissä esiintyviä tunteita on vanhempien näkökulmasta aiemmin tutkittu varsin vähän. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että lapsiperheiden arkeen liittyy myönteisten tunteiden lisäksi myös paljon kielteisiä ja ristiriitaisia tunteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia tunteita vanhemmat kokevat perheen ruokailun ja ruoan valinnan tilanteissa sekä millaisiin tilanteisiin positiiviset ja negatiiviset tunteet liitetään. Tutkimuksen tarkoituksena on edelleen selvittää, miten äitien ja isien ruokailuun ja ruoan valintaan liittyvät tunteet eroavat toisistaan sekä millaisia ristiriitoja äitien ja isien tunnekokemukset perheen arjessa aiheuttavat. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin päiväkirjamenetelmän avulla. Tutkimukseen osallistui neljä pikkulapsiperhe-vaiheessa elänyttä perhettä, joista päiväkirjaa täyttivät sekä äiti että isä (n=8). Aineisto järjesteltiin hyödyntämällä sisällönanalyysiä koodausmenetelmänä ja analysoitiin teema-analyysin ja tyypittelyn avulla. Tutkimukset tulokset osoittivat, että arjen ruokailuun ja ruoan valintaan liittyy moninaisia tunteita. Äitien ja isien tunnekokemukset erosivat toisistaan selkeästi. Isät kokivat positiivisia tunteita valmiiksi tehdystä ruoasta työpäivän jälkeen ja syyllisyyttä siitä, ettei ruokailun ajaksi oltu ehditty kotiin tai ruoan valintaan ei oltu vaikuttamassa. Äidit kokivat onnistumisen tunteita muun muassa tiedostaessaan, että ruoan valinta oli terveyttä edistävä tai kun lapsi suostui syömään tarjotun ruoan. Negatiivisia tunteita koettiin silloin, kun arki oli kiireistä ja ruoan valintaan ei ehditty riittävästi vaikuttamaan. Tutkimus antoi erilaisen näkökulman lapsiperheen arjen tarkasteluun sekä mahdollisuuden ymmärtää syitä vanhempien tunteiden takaa syvemmin. Toisaalta tutkimus antoi uuden tunteet huomioivan näkökulman myös ravitsemuskasvatukseen.
Subject: lapsiperhe
arjen hallinta
ruoan valinta
tunteet
vanhemmuus
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record