"You can't repeat the past" : The Great Gatsby 1920-luvun muodin tulkitsijana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092219
Title: "You can't repeat the past" : The Great Gatsby 1920-luvun muodin tulkitsijana
Author: Hirvonen, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092219
http://hdl.handle.net/10138/163604
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: This thesis is a study of film costumes in The Great Gatsby movies. Earlier research has shown that film costumes have many meanings. They carry the story forward, build the characters and act as visual elements. A costume designer collaborates with other professionals such as a director and a scenographer to create the meanings of the film costumes. According to a movie research theory, there are four concepts of time in cinema: the time of the narrative, the time when the text that the film is based on was written or published, the time when the movie was completed and the audience ºs time. The research aims to describe how the 1920s (the time of the narrative and its writing) fashion is interpreted in two different remakes of The Great Gatsby. The objective of this thesis is also to analyse how the times when the movies have been made effect costumes. I analysed the sign language of the film costume in these two remakes using the semiotic and the aesthetic method. The primary data consisted of The Great Gatsby movies from 1974 and 2013 as well as F. Scott Fitzgerald ºs novel by the same title from the year 1925. As secondary data I used articles in which the movie creators were interviewed, and film reviews. In this thesis, the leading lady Daisy's costumes were analysed in three different scenes applying fashion photograph analysis and Henry Bacon's model of four motivations. In The Great Gatsby movies, the time of making the film is manifested especially in looseness or tightness of the costumes and their shape. Also in the accessories, hair and makeup you can see traces of the time when the movie was made. There were elements both the time of the story and the time when the movie was made. Film costumes are compromises between the fashion of the time of the narrative and the film's creation. The visual hints need to be subtle enough to make the costume believable in portraying the time of the story but new enough to be interesting to the audience. It is more important to create the feeling of the time of the narrative than to copy the fashion exactly. A movie's creators construct film costume, so ultimately it represents their style.Tutkielma käsittelee elokuvapukuja The Great Gatsby -elokuvissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että elokuvapuvuilla on monia merkityksiä. Ne kuljettavat tarinaa eteenpäin, rakentavat henkilöhahmoja ja toimivat visuaalisena elementtinä. Puvustaja toimii yhteistyössä muiden elokuvan tekijöiden, kuten ohjaajan ja lavastajan kanssa, joten elokuvapuvun merkitykset syntyvät tekijöiden kädenjäljen kautta. Elokuvatutkimuksessa selviää myös, että elokuvassa on läsnä neljä eri aikakäsitystä: kerronnan ajankohta, elokuvan pohjana olevan tekstin kirjoitus- tai julkaisuajankohta, elokuvan valmistumisajankohta ja vastaanottajan ajankohta. Tutkimustehtävänä on kuvata, miten kahdessa eri The Great Gatsby -filmatisoinnissa on tulkittu kerronnan ajankohdan eli 1920-luvun muotia. Tutkielman tavoitteena on myös analysoida, miten elokuvan tekoajankohta vaikuttaa puvustukseen. Elokuvapuvun merkkikieltä on analysoitu semioottisesta ja esteettisestä näkökulmasta. Primaariaineistona oli The Great Gatsby -elokuvat vuosilta 1974 ja 2013 sekä F. Scott Fitzgeraldin romaani Kultahattu (engl. The Great Gatsby, 1925). Muuna aineistona käytin The Great Gatsby -elokuvia käsitteleviä lehtiartikkeleita, joissa tuli esiin sekä elokuvantekijöiden kommentit että kriitikoiden mielipiteet elokuvista. Tutkielmassa on analysoitu naispäähenkilön Daisyn puvustusta kolmessa eri kohtauksessa muotikuva-analyysiä sekä Henry Baconin motivaation neliyhteydenmallia soveltaen. The Great Gatsby -elokuvissa elokuvantekoajankohta näkyi erityisesti pukujen väljyydessä ja muodossa. Myös asusteissa, hiuksissa ja meikissä voi nähdä elokuvan tekoajankohdan muodin vaikutuksen. Puvuissa oli elementtejä sekä kerronnan ajankohdan muodista että elokuvantekoajankohdan muodista. Elokuvapuvut ovat kompromisseja elokuvan kerronnan ja elokuvatekoajankohdan muoti-ilmiöiden välillä. Vihjeiden täytyy olla riittävän hienovaraisia, jotta puku on uskottava kuvatakseen elokuvan kerronnan ajankohtaa mutta riittävän uusi kiinnostaakseen elokuvan tekoajankohdan katsojaa. Puvustuksessa tärkeämpää on kerronnan ajankohdan tunnelman luominen kuin orjallinen totuudenmukaisuus sen ajan muodille. Tekijät rakentavat elokuvapuvun, joten viime kädessä se edustaa heidän tyyliään.
Subject: The Great Gatsby
elokuvapuku
1920-luvun muoti
semiotiikka
estetiikka
elokuvatutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record