Arvojen ja vanhemmuuden yhteys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092190
Title: Arvojen ja vanhemmuuden yhteys
Author: Finskas, Anna-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092190
http://hdl.handle.net/10138/163615
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: The purpose of this study was to find out whether the values of Finns with children differ from the values of Finns with no children. The data consisted of a Finnish sample of European Social Survey during the years 2002-2012, including Schwart's Human Values Scale with 21 sections measuring the ten distinct values. From the ten values was then further calculated the two distinct value dimensions "self-transcendence" and "conservation". Having children was positively related to conservation values. Especially among younger participants having children was related to higher conservation compared to young participants with no children. Participants under 30 years of age valued self-transcendence more than participants of the same age group with no children. Finns with children valued benevolence, conformity, tradition and security more than those with no children. Finns with no children valued self-direction, stimulation and hedonism values more than those with children. Being a parent was related to the values that aim for corporate goals. On the other hand, Finns with no children appreciated values that enhance the goals of oneself. For a young parent it is helpful to be aware of his/her goals and values, but also of the expectations and values of the environment. More research on the topic is needed to better understand the changes and challenges regarding parenthood and to develop best possible ways of support for families that are facing a new life situation.Tässä tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko niiden suomalaisten arvot, joilla on lapsia, niiden suomalaisten arvoista, joilla ei ole lapsia. Tutkimusaineistona käytettiin suomalaista European Social Survey (ESS) –aineistoa vuosilta 2002-2012, jossa Schwartzin yksilötason arvoteorian mukaista kymmentä arvoa mitattiin 21 –osioisella Human Values Scale –mittarilla. Kymmenestä arvosta laskettiin vielä kaksi arvodimensiota "itsensä ylittäminen vs. itsensä korostaminen" ja "avoimuus muutokselle vs. säilyttäminen". Se, että henkilöllä oli lapsia, oli yhteydessä korkeampaan säilyttämisen arvostamiseen kuin niillä, joilla ei ollut lapsia. Erityisesti nuorten vastaajien joukossa se, että vastaajalla oli lapsia, oli yhteydessä korkeampaan säilyttämisen arvostamiseen kuin ikätovereilla, joilla ei ollut lapsia. Alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä vastaajat, joilla oli lapsia, arvostivat lisäksi itsensä ylittämistä enemmän, kuin samaan ikäluokkaan kuuluvat vastaajat, joilla ei ollut lapsia. Tarkasteltaessa Schwartzin kymmentä arvoa ne suomalaiset, joilla oli lapsia, arvostivat keskimäärin enemmän hyväntahtoisuuden, yhdenmukaisuuden, perinteiden ja turvallisuuden arvoja, kuin ne joilla ei ollut lapsia. Suomalaiset, joilla ei ollut lapsia, arvostivat enemmän itseohjautuvuuden, virikkeellisyyden ja hedonismin arvoja kuin ne, joilla oli lapsia. Vanhemmuus oli positiivisessa yhteydessä yhteisiä päämääriä edistäviin arvoihin. Toisaalta niillä suomalaisilla, joilla ei (vielä) ollut lapsia, korostuivat yksilön omia päämääriä korostavat arvot. Nuoren vanhemman on hyvä olla tietoinen paitsi omista tavoitteistaan ja arvoistaan, myös ympäristön asettamista odotuksista ja yleisestä arvoilmapiiristä. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, jotta opitaan paremmin ymmärtämään vanhemmuuteen liittyviä muutoksia ja haasteita, ja jotta perheitä voidaan uudessa elämäntilanteessa tukea parhaalla mahdollisella tavalla.
Subject: Schwartz
arvot
vanhemmuus
lapset
arvojen muutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Anna_Finskas_pg_2016.pdf 757.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record