Oiva-järjestelmän tunnettuus kuluttajien keskuudessa ja sen merkitys ostopaikan valinnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092329
Title: Oiva-järjestelmän tunnettuus kuluttajien keskuudessa ja sen merkitys ostopaikan valinnassa
Author: Hallberg, Paavo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092329
http://hdl.handle.net/10138/163675
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring
Marketing
Markkinointi
Abstract: Elintarvikkeiden aiheuttamat ruokamyrkytykset ja sairaudet huolestuttavat kuluttajia. Elintarvikkeista peräisin olevat sairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia ja johtavat pahimmillaan pilaantunutta elintarviketta syöneen ihmisen kuolemaan. Kuluttajien onkin todettu pitävän elintarvikkeiden turvallisuutta tärkeänä, mutta kuluttajien on ollut vaikea saada luotettavaa tietoa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Elintarvikkeiden turvallisuutta valvova Evira on kehittänyt elintarviketurvallisuusjärjestelmän, joka tunnetaan nimellä Oiva. Oiva-järjestelmän tarkoituksena on julkistaa elintarviketurvallisuusvalvonnan tulokset ja antaa kuluttajille lisää tietoa valintojensa tueksi. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia elintarviketurvallisuusvalvontajärjestelmän tunnettuutta kuluttajien keskuudessa ja sen mahdollisia vaikutuksia ostopaikan valintaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös kuluttajien asennetta turvallisia elintarvikkeita ja elintarviketurvallisuusvalvontajärjestelmää kohtaan. Elintarviketurvallisuusvalvontajärjestelmä Oiva on kehitetty vasta muutama vuosi sitten eikä siitä ole vielä tehty paljon tutkimuksia. Tunnettuuteen liittyy vahvasti markkinointiviestintä, jonka avulla yritys tai organisaatio voi viestittää toiminnastaan kuluttajille. Markkinointiviestinnällä voi vaikuttaa kuluttajien muodostamaan asenteeseen, joka taas ohjaa kuluttajien käyttäytymistä. Tutkimus suoritettiin lähettämällä kyselylomake sähköpostilla opiskelijajärjestöille. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 270, joista hyväksyttyjä vastauksia oli 264. Vastaajista suurin osa oli opiskelijoita. Vastaajajoukko jaettiin kolmeen ikäryhmään, joita vertailtiin keskenään. Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoimalla ja khiin neliö -testillä. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaiset kuluttajat luottavat elintarvikkeiden olevan turvallisia. Oiva-järjestelmä ei ollut kovinkaan tunnettu kyselyyn vastanneiden keskuudessa, mutta eri ikäryhmien väillä oli eroja. Tuloksista selvisi, että kuluttajat pitävät elintarvikkeiden turvallisuutta tärkeänä tekijänä, mutta ostopaikan valintaan sillä, tai elintarviketurvallisuusvalvontajärjestelmällä ei ollut vaikutusta. Myymälän sijainti, myymälän aukioloajat ja tuotevalikoima vaikuttavat eniten kuluttajien ostopaikan valintaan. Kuluttajat käyttävät erilaisia markkinointiviestintäkanavia huomioidessaan Oiva-järjestelmää. Nuorimpien ikäryhmien edustajat huomasivat Oiva-raportin myymälän sisäänkäynnissä, kun taas vanhimman ikäryhmän edustajat saivat järjestelmästä tietoa joukkoviestintävälineistä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
paavo_hallberg_progradu_2016.pdf 1.030Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record