Tuotekehitysyhteistyötä alihankkijan kanssa? : Arviointityökalun kehittäminen tilaajayritykselle kumppanin valinnan tueksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092279
Title: Tuotekehitysyhteistyötä alihankkijan kanssa? : Arviointityökalun kehittäminen tilaajayritykselle kumppanin valinnan tueksi
Author: Sipinen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092279
http://hdl.handle.net/10138/163689
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Yritysten pitäisi pystyä kehittämään uusia tuotteita entistä enemmän, edullisemmin, monipuolisemmin ja nopeammin ja yhä vähemmillä resursseilla. Tämän vuoksi niiden kannattaa kehittää uusia toimintamalleja ja ryhtyä esimerkiksi tuotekehitysyhteistyöhön. Tuotekehitysyhteistyön yksi suurimmista haasteista on sopivan kumppanin valinta. Tämän tutkimuksen tavoite oli kehittää työkalu, jolla matalan tai keskimatalan teknologian alalla toimiva tilaajayritys voi arvioida alihankkijoiden potentiaalia yhteistyöhön. Arviointityökalun on tarkoitus toimia tilaajayrityksen kumppanin valintaan liittyvän päätöksenteon tukena ja siten parantaa tuotekehitysyhteistyön onnistumisen todennäköisyyttä. Tutkimuksessa selvitettiin ensin, mitkä tekijät vaikuttavat alihankkijan tuotekehityskumppanuuspotentiaaliin. Sen jälkeen kehitettiin väline kyseisten tekijöiden mittaamiseen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja arviointityökalu kehitettiin Metsämuurosen (2002) mittariston kehittämisprosessia seuraten. Arviointityökalulla tutkittavien osa-alueiden teoriapohja luotiin aikaisempien tutkimusten perusteella, minkä jälkeen niitä täydennettiin aineistolla, joka kerättiin toimeksiantajayrityksessä toteutetulla kyselyllä, johon osallistui 12 vastaajaa. Kyselyn lisäksi tehtiin viisi yksilöhaastattelua. Arviointityökalun luotettavuutta pyrittiin kohentamaan toteuttamalla kahdessa alihankkijayrityksestä ryhmähaastattelut, joista toiseen osallistui neljä henkilöä ja toiseen kolme. Pilottitutkimukseen, eli kehitetyn arviointityökalun testaamiseen osallistui kuudesta alihankkijayrityksestä yhteensä 14 vastaajaa. Tutkimuksessa löydettiin useita tekijöitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat alihankkijan potentiaaliin tilaajayritykselle sopivana tuotekehitysyhteistyökumppanina. Alihankkijan tulee olla innovatiivinen ja sen yrityskulttuurin tulee olla tuotekehitysyhteistyön mahdollistava, tuotekehitystä arvostava ja kannustava. Alihankkijan tulee olla valmis joustamaan prosesseissaan ja sillä tulee olla jonkinasteinen luottamus tilaajayritystä kohtaan, eikä se saa kokea yhteistyöhön väistämättömästi kuuluvia riskejä liian suuriksi. Kyseisiä tekijöitä kartoittava arviointityökalu muodostui kahdeksi kyselylomakkeeksi. Arviointityökalun avulla tilaajayritys voi tutkia ja vertailla alihankkijoita luomalla kustakin profiilin mahdollisena tuotekehitysyhteistyökumppanina. Profiilien kautta tilaajayritys voi tarkastella kunkin alihankkijan heikkouksia ja vahvuuksia ja sen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita.
Subject: tuotekehitys
tuotekehitysyhteistyö
avoin innovaatio
mittaristo
arviointityökalu
tilaajayritys
alihankkija


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record