Hoivakotien henkilökunnan sekä asukkaiden asenteet ravitsemushoitoa kohtaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092334
Title: Hoivakotien henkilökunnan sekä asukkaiden asenteet ravitsemushoitoa kohtaan
Author: Weckman, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092334
http://hdl.handle.net/10138/163703
Thesis level: master's thesis
Discipline: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstract: Hoivakotien ravitsemushoidolla ylläpidetään ja edistetään ikäihmisten terveyttä. Hoitajien positiiviset asenteet ravitsemushoitoa kohtaan ovat yhtä tärkeitä kuin hyvät hoitokäytännöt, jotta saavutetaan hyvä ravitsemushoito. Myös asukkaiden asenteet ravitsemukseen vaikuttavat asukkaiden ravitsemushoidon toteutumiseen. Pro gradu-tutkielman tavoitteena oli tutkia hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden asenteita ravitsemushoitoa kohtaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin yksilöteemahaastatteluin. Tutkimuksessa haastateltiin kahtatoista hoitajaa ja kymmentä asukasta. Haastateltavista valtaosa oli naisia. Haastatteluissa käytiin läpi teemoja, jotka liittyivät ravitsemushoitoon esimerkiksi ravitsemustilan arviointiin, ravitsemushoitosuunnitelmaan, ravinnontarpeen määrittämiseen, ruokailutilanteeseen, ruoankäytön seurantaan ja ruokaan. Tutkimuksessa hoitajien ja asukkaiden asenteet olivat positiivisia ravitsemushoitoa kohtaan. Hoitajista ravitsemushoidolla oli tärkeä merkitys asukkaille muun saadun hoidon ohella. Myös asukkaat suhtautuivat positiivisesti ravitsemushoitoon ja heistä ruokailuilla oli hyvin tärkeä merkitys muun saadun hoidon ohella. Hoitajat suhtautuivat positiivisesti asukkaiden ravitsemustilan arviointiin sekä ruokien, ja juomien käytön seurantaan. Valtaosa hoitajista osoitti positiivisia asenteita asukkaiden ravitsemushoitosuunnitelmaa ja sen toteutumista kohtaan. Puolet hoitajista asennoitui positiivisesti asukkaiden ravinnontarpeen määrittämiseen ja piti tärkeänä, että asukkaiden ravinnontarve määritettiin. Asukkaat ja hoitajat asennoituivat positiivisesti tai melko positiivisesti ruokailuun ja ruokaan. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hoitajat ja asukkaat suhtautuivat positiivisesti hoivakodissa tapahtuvaa ravitsemushoitoa kohtaan. Hoitajien positiivinen asennoituminen ravitsemushoitoon ei aina näkynyt hoitajien hoitokäytännöissä.
Subject: ravitsemushoito
asenteet
hoivakoti
hoitohenkilökunta
asukkaat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record